Skip to main content

Vad är BankID Säker start?

Nyhetsbild Vad är BankID Säker start

Har du också noterat att det finns olika tillvägagångssätt för att initiera en BankID-identifiering? I vissa e-tjänster fyller man i personnummer, medan det i andra ges möjlighet för statisk eller rörlig QR-kod. Olikheterna är snart ett minne blott för med uppdateringen BankID Säker start tas steget med personnummer och statisk QR-kod bort – en enkel åtgärd som gör stor skillnad för säkerheten.

Uppdateringen Säker start

För att bibehålla säkerheten och minimera risken för möjliga brott utvecklar Finansiell ID-teknik BankID kontinuerligt. Den senaste uppdateringen Säker start verifierar att en användare som identifierar sig med BankID är samma användare som försöker nå och få åtkomst till den berörda e-tjänsten.

Obligatoriskt införande 1 maj 2024

För att skydda såväl användare som systemleverantörer kommer Säker start av BankID att bli obligatorisk för samtliga myndigheter, organisationer och företag som har BankID implementerat i sina e-tjänster. Senast den 1 maj 2024 måste uppdateringen vara realiserad och äldre, mindre säkra sätt att starta BankID på kommer sluta fungera.

Varför BankID Säker start?

Införandet av Säker start leder till mindre exponering av personnummer, vilket i sin tur skyddar mot potentiella bedrägerier. Inloggningen blir både enklare, snabbare och mer enhetlig för användarna och du som systemleverantör får ökat förtroende vid inloggning till din tjänst.

Vad innebär Säker start?

I praktiken innefattar uppdateringen ett antal olika funktionaliteter i form av autostart, rörlig QR-kod och en lösning för telefonitjänster. Här kan du läsa mer om vilka förändringar som görs.

Autostart

Då en användare brukar samma enhet för identifiering som för e-tjänsten sker en autostart av BankID. Oftast sker identifieringen i en mobiltelefon och flödet fungerar som följande:

  • I e-tjänsten väljer användaren BankID på denna enhet.
  • Från e-tjänsten direktstartas BankID-appen.
  • Användaren identifierar sig i appen.

Rörlig QR-kod

Då en användare istället identifierar sig via en annan enhet än e-tjänsten används rörlig QR-kod för verifiering. QR-koden kopplar ihop användarens enhet med e-tjänsten, vilket gör att personnummer inte behöver användas. Flödet ser ut som följande:

  • Användaren väljer BankID på annan enhet.
  • QR-koden läses av med hjälp av BankID-appen.
  • Användaren identifierar sig i appen.

Lösning för telefonitjänster

Om en användare ringer in till en tjänst fungerar varken autostart eller QR-kod. BankID arbetar aktivt med att ta fram en särskild funktion för detta. Mer information kommer och de e-tjänster som berörs kommer få minst ett år på sig för att göra eventuella anpassningar i sina telefontjänster.

Vi hjälper dig!

Vi på Svensk e-identitet hjälper till att säkerställa att du som kund har tillgång till den senaste BankID-tekniken. Hör av dig till oss på 018-481 19 00 eller info@e-identitet.se för att beställa eller få mer information.

Läs mer

Läs mer om BankID Säker start på: https://www.bankid.com/foretag/stark-koppling.

Mer om våra BankID integrationer: https://e-identitet.se/auth/e-legitimation/integrera-bankid/

Mer om våra e-legitimationer: https://e-identitet.se/auth/e-legitimation/