Skip to main content

eFrikort

Enkel åtkomst till eFrikort

Via Svensk e-identitet får vårdgivare enkelt åtkomst till eFrikort vilket är en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för vårdbesök. eFrikort är en webbapplikation och kan också vara integrerat i ett kassasystem. I eFrikort är det möjligt att registrera patientavgifter och verifiera om patienten har eFrikort eller inte.

Behöver ni åtkomst till eFrikort, teckna avtal för vår HSA och SITHS ombudstjänst och ange i avtalet att ni behöver detta.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss:
018-481 19 00
ombud@e-identitet.se