Skip to main content

Foto: bildmakarnamedia.se

Med ombud har de interna processerna kring HSA & SITHS underlättats för Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun med sjöstaden Lindesberg som centralort, ligger belägen i vackra Bergslagen. Det är en kommun med drygt 23 500 invånare varav strax under 2000 arbetar inom kommunen som väljer att anlita Svensk e-identitet som ombud för sin HSA- och SITHS-hantering.

Med Svensk e-identitet som ombud har de interna processerna underlättats på flera sätt. De har inte bara varit kostnadsbesparande utan det har även frigjort mer tid till personalen som kan fokusera på sina primära arbetsuppgifter istället.

— Vi upplevde att vi hade ett ganska krångligt koncept tidigare med flera aktörer inblandade för att få det att fungera. Vi började därför titta på om vi kunde hitta en bättre lösning där vi kunde få hjälp också för att vi blev väldigt uppbundna på de avtal som vi hade, säger säger Patrik Borup, enhetschef E-hälsa och Myndighetsenheten Lindesbergs kommun.

Smidiga processer för enkel beställning av SITHS-kort

Lindesbergs kommun har dessutom gått vidare med flera funktioner där de bland annat har skapat en e-tjänst för att göra det enkelt för den som ska beställa SITHS-korten. När beställningen är lagd tar Patrik eller hans kollega vid och skickar beställningen vidare till Svensk e-identitet.

— Vi upplever att vi har mycket bättre koll på ett helt annat sätt idag än tidigare och ändå behöver vi nästan inte göra någonting. Det är helt suveränt. Vi känner oss framförallt trygga med Svensk e-identitet som ombud, det är ganska ofta som vi får information om frågor gällande GDPR eller uppdatering av certifikat som måste göras så att vi kan påminna de som berörs. Svensk e-identitet har bra koll på omvärldsbevakningen.

Patrik Borup

Patrik Borup,
Enhetschef E-hälsa och Myndighetsenheten
Lindesbergs kommun.

Jättebra support och samarbete

När det gäller hantering av SITHS-kort är det två personer som ombesörjer aktiveringen av korten. Personen som ska aktivera sitt kort får det skickat till folkbokföringsadressen antingen med REK eller A-post. Därefter  tar med sig tillsammans med sin kort och id-handling för att aktivera kortet hos Patrik.

— Vi upplever inga problem alls och supporten från Svensk e-identitet har varit jättebra. När vi gick in i det här så var det Anna Winter som hjälpte oss, hon var med oss hela vägen, det var supersmidigt.

Anna Winter håller med om att samarbetet har fungerat väldigt bra och påpekar att det har varit ett stort nöje att hjälpa Lindesbergs kommun i mål med övergången att anlita ombud.

— Det är ju precis de fördelar som Patrik nämner som är tanken med vår tjänst; att kunderna med vår hjälp kan förenkla processerna internt och skapa utrymme och mer tid för personalens primära arbetsuppgifter. Jag har haft en väldigt trevlig dialog med Patrik Borup från första kontakt och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete säger Anna Winter, säljare.

Fler nyheter