Skip to main content

Inkludera ALLA med Freja och våra stödtjänster

Vårt Frejapaket innebär fast pris utan tickavgifter. Gör er anslutning till Freja mycket enkel och smidig för er organisation tillsammans med oss och våra stödtjänster.

Missade ni oss online? Ingen fara...

Se inspelat webbinarium där vi berättar allt du behöver veta om hur Freja unikt inkluderar ALLA i den digitala världen, hur medarbetare kan logga in i tjänsten utan att använda sitt privata e-leg, och hur vi underlättar den tekniska integrationen mellan användare, e-legitimation och system.

Enkelheten var avgörande för Högsby kommun

Läs mer om deras digitaliseringsresa med Freja eID+/OrgID tillsammans med oss

Det var när Jonas Högquist, informationssäkerhets- och utvecklingsstrateg på Högsby kommun, identifierade behovet av att säkerställa de anställdas identiteter vid inloggning mot digitala system och tjänster som de började titta på tjänstelegitimationen Freja OrgID.

Utmaningen låg i att hitta en smidig, effektiv och säker lösning som genererade minsta möjliga administration och som är enkel att använda. En annan förutsättning var också att autentiseringsmetoden skulle vara godkänd av DIGG på tillitsnivå 3 och då finns det, idag, egentligen bara 3 valmöjligheter, EFOS, SITHS och Freja OrgID, som är godkända i tjänsten.

Men BankID då?

En del kanske då ställer sig frågan; Men det finns ju även BankID? Och svaret är då givetvis att ja, även BankID är godkända på tillitsnivå 3, men är dock endast avsedd för privatpersoner. Det var egentligen också detta faktum som fick Jonas att att börja se över vilka lösningar som fanns att tillgå på marknaden då många av Högsbys kommunanställda helt enkelt vägrade att nyttja BankID i tjänsten, då man (med rätta) ansåg att detta är något privat och som de som privatpersoner införskaffat genom att teckna avtal med sin respektive bank. Det var en åsikt som även delades och förstärktes av fackförbunden.

Minimal administration var avgörande

Högsby kommun fick via Freja även kontakt med andra organisationer som påbörjat resan mot Organisations ID, och det visade sig att alla delade samma uppfattning kring varför valet föll på Freja. Det var den minimala administrationen, att Freja är godkänd av DIGG samt den låga kostnaden för implementeringen som gjorde valet enkelt att gå vidare med Freja. Men avgörandet för Högsby kommun var också möjligheten att kunna nyttja Organisations ID på delade enheter, vilket är nödvändigt då personalen inom vård och omsorg till största delen inte har egna mobila enheter, utan man har delade enheter inom sitt arbetslag.

Nu rullar Freja-appen i alla
mobila enheter …

Högsby kommun har nu haft tjänsten igång i ett par månader och den nyttjas än så länge främst av chefer, men tanken är att i stort sett alla medarbetare vid Högsby kommun ska nyttja Freja OrgID för identifiering gentemot system och tjänster, till exempel vid inloggning mot Microsoft365.

Det måste vara enkelt, säkert
och användarvänligt

I dag har Högsby tagit fram tydliga processer och instruktioner för de anställda att följa när det är dags att införskaffa både den personliga delen av Freja eID+ och sitt Organisations eID.

– Vi skjuter idag ut Freja-appen till alla av Högsby kommun hanterade mobila enheter. Alla anställda får sedan själva införskaffa den personliga delen av e-legitimationen, genom att klicka på en webblänk där de ombeds att logga in med sin AD-inloggning och därefter logga in med sitt personliga Freja eID genom att skanna en QR-kod. När det är gjort tar ca 10 – 20 sek, så har användaren sitt OrgID som då givetvis också finns i Freja appen. Enkelt och alltså obefintlig administration för Högsby kommun för att administrera OrgID. säger Jonas

Svensk e-identitet har haft en avgörande
roll som IdP

Som leverantör av identitetsintyg även kallad kallad för “identity provider” eller IdP har Svensk e-identitet haft en avgörande roll för Högsby kommun

Genom att skapa en önskvärd flexibilitet har de inte begränsat användningen till bara Freja, även om det är den e-legitimation som de idag primärt tillhandahåller till de anställda. De kan också erbjuda inloggning med AD-inloggning, SITHS-kort, BankID med mera tack vare att de sedan tidigare har Svensk e-identitet som IdP.

Det bidrar också till att man enkelt kan styra inloggning på tillitsnivå beroende på behörighet i respektive system, till exempel kan en medarbetare som ”bara” har tillgång till begränsad information logga in med AD-inloggning, medan en chef eller systemadministratör med högre behörighet måste logga in med e-legitimation för att ges åtkomst till systemet i den rollen.

Genom AD-integrationen med Svensk e-identitet och det faktum att den anställdes AD-konto automatiskt inaktiveras vid anställningens avslut, så innebär detta även att dennes OrgID automatiskt inaktiveras vid anställningens avslut. Återigen, en helt obefintlig administration av OrgID.

Spännande utvecklingsmöjligheter

-Jag ser en enorm utvecklingspotential i den här typen av tjänster och vi har exempelvis tillsammans med Freja redan tittat på hur vi kan använda Freja eID för inpassering till fysiska utrymmen med digitala lås. Att kunna och styrka sin identitet med hjälp av sin e-legitimation, för att därefter (om du har behörighet) ges tillgång till utrymmet skulle vara en bra användbar lösning, säger Jonas Högquist

Förenklat vardagen och säkerheten

De som hittills nyttjar Freja OrgID inom Högsby kommun är väldigt nöjda och framförallt förenklar det i mångt och mycket vardagen för dem då de slipper att hålla reda på olika användarnamn och lösenord, berättar Jonas. Samtidigt som det också höjer säkerheten kring kommunens system och de kan säkerställa att de som ska ha åtkomst till informationen också är de som får tillgång till den.

Utmaningar finns alltid

En ”liten” utmaning i det hela är att det faktum att för att kunna ha Organisations ID på en delad enhet så behöver man ha Freja eID installerat på en personlig enhet. Detta innebär i praktiken att personalen inom vård och omsorg (åtminstone som det ser ut idag) därmed måste ladda hem och installera Freja-appen på sina privata telefoner, vilket kräver att man informerar medarbetarna om den processen.

Högsby kommun valde att förankra och säkerställa detta med fackförbunden så det inte skulle uppstå diskussioner i efterhand. Samtidigt så går det att likställa denna process med införskaffandet av SITHS-kort, vilket kräver att den anställde då kan identifiera sig med hjälp av en fysisk legitimation, till exempel ett körkort eller ett pass, det vill säga något som jag som privatperson har införskaffat och som intygar min identitet, och detta är det aldrig någon som ifrågasätter.

-Enda skillnaden när vi pratar Freja och Org ID är att du som privatperson måste kunna intyga din identitet digitalt via en personlig e-legitimation för att på så sätt kunna få en e-tjänstelegitimation. Kort och gott ingen skillnad mot det analoga förhållningssättet för utlämnande av tjänstelegitimationer.

Än så länge har dock personalen inom Vård och Omsorg inte behövt (eller kunnat) nyttja tjänsten i sin yrkesutövning, men det beror bara på att vi ännu inte satt upp tjänsten i deras verksamhetssystem, men det är på gång, säger Jonas Högquist

 

Inkludera ALLA med Freja eID

Freja eID mycket mer än bara ett e-leg

Allt fler aktörer har förstått hur känsligt det är att förlita sig på en inloggningslösning till tjänster, system och appar. Freja eID utmanar och lägger om spelplanen för verksamheters digitaliseringsresor genom att erbjuda fler alternativ. Vi på Svensk e-identitet är helhetsleverantören av trygg, enkel och säker inloggning som gör er Freja eID onboarding till en barnlek.

Varför Freja eID?

 • Oberoende. Inga krav på att användaren är kund i en viss bank för att kunna identifiera sig elektroniskt.
 • Delad kontroll. En god man eller anhörig kan kontrasignera med sitt e-leg.
 • Tillgänglighet. Ungdomar, äldre och funktions- varierade kan skaffa Freja enkelt utan att behöva boka möte på banken.
 • Fast pris! Inga tick!
 • Fysisk identifiering. Freja innehåller en fysisk ID-handling som gör att ungdomar och andra som saknar ID-kort slipper risken att gå runt med ett stöldbegärligt pass.
 • Inkludera alla! Var 10:e person du möter står utanför digitaliseringen.
 • Flexibelt.
 • Redundans - var inte beroende av en leverantör.
 • Integrera enkelt och slipp tänk på uppdateringar.

Freja Organisations eID är här för att stanna

e-legitimation i tjänsten med Freja OrgID

Aldrig tidigare har det varit så enkelt att logga in i arbetsrollen istället för som privat person i tjänsten. Freja OrgID är inloggningslösningen som inkluderar alla användare. Vi på Svensk e-identitet erbjuder en paketering av stödtjänster till Freja OrgID som är helt marknadsunik med funktionalitet som ingen annan leverantör kan erbjuda.

Varför Freja OrgID?

 • Logga in i tjänsterollen i stället för som privatperson!
 • Slipp ALL administration.
 • Teknisk paketering som möjliggör provisionering och livscykelhantering.
 • Inkludering.
 • Följ statliga rekommendationer.
 • Fast pris! Inga tick!
 • Godkänd för LOA3, GDPR, DIGGs avtal för organisationsöverskridande identifiering.
 • Går att kombinera med flera andra lösningar där vi är helt unika på marknaden.
 • Freja är det enda e-leg som är godkänt på LOA3 för både privat och tjänsteanvändning förutom vårdens SITHS.