Vad är provisionering?

Nyhetsbild provisionering

Har du stött på ordet provisionering och undrat vad som menas? Då är du inte ensam! Vid första anblick tycks begreppet användas för ett antal olika processer i olika sammanhang och därför tänkte vi hjälpa till att reda ut vad som egentligen menas i branschen IT-säkerhet. På ett överskådligt plan handlar nämligen provisionering om att tillgängliggöra IT-resurser, data eller andra teknologiska tjänster till system och användare.

En automatiserad process

Enkelt beskrivet är provisionering en process som möjliggör en automatisering av data mellan system. Processen kan vara användbar exempelvis inom hantering av användaruppgifter. En automatiserad rutin kan skapa förutsättningar för en livscykelhantering av användarkonton, vilket innebär att användarkonton kan skapas, ändras och raderas löpande utifrån en enda datakälla.

Digital identitet, användarkälla och system

Vad krävs då för att kunna realisera drömmen om en automatiserad användarhantering? Utöver en provisioneringstjänst behöver åtminstone en digital identitet som utfärdats av en användarorganisation finnas på plats, såväl som en användarkälla och ett system att söka åtkomst till.

En digital identitet kan exempelvis möjliggöras genom implementering av en e-legitimation i din organisation. En användarkälla kan skapas i form av en katalog där attribut om användare lagras, ofta möjliggörs det i form av ett så kallat AD (Active Directory). Slutligen kan ett system att söka åtkomst till vara ett system dit användare behöver kunna logga in för att genomföra ärenden.

Behöver jag en provisioneringstjänst?

Har du behov av att administrera uppgifter och vill minimera risken för att felaktiga personer interagerar med känsliga system? Vill du samtidigt underlätta och automatisera administrativa processer som berör användarhantering? Då kan du vara i behov av en provisioneringstjänst eller som vi kallar det, en stödtjänst.

Vi hjälper dig!

Vill du att vi hjälper dig med problem som uppstår i samband med din provisionering? Då kan vi hjälpa dig att snabbt och enkelt komma igång med våra e-tjänstelegitimationer eller Just In Time-provisionering av användardata till dina verksamhetssystem. Hör av dig till oss på 018-481 19 00 eller info@e-identitet.se för att beställa eller få mer information.