Skip to main content

WCAG - Tillgänglighetsredogörelse Svensk e-identitets Teliatjänst

Tillgänglighet för Svensk e-identitet Telia-tjänst

Svensk e-identitet AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Svensk e-identitets Telia-tjänst uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Svensk e-identitets Telia-tjänst som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
  • Använd inte enbart färg för att förmedla information
  • Se till att koden validerar
  • Skriv beskrivande sidtitlar
  • Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Användning utan synförmåga

Vid nedsatt synförmåga kan tjänsten upplevas som svår på grund av användning av färger som kommunikativt medel.
Alla tjänstens felmeddelanden är ej heller korrekt enligt w3-standarder.
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast dec 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Svensk e-identitets Telia-tjänster.
Senaste bedömningen gjordes den 6 mar 2024 Svensk e-identitets WCAG-grupp enligt WCAG 2.1 nivå AA.
Webbplatsen publicerades den 28 mar 2024.
Redogörelsen uppdaterades senast den 6 mar 2024.