WCAG - Tillgänglighetsredogörelse Svensk e-identitets BankID-tjänst

Här beskrivs hur Svensk e-identitets BankID-tjänst uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kontaktuppgifter WCAG Svensk e-identitet

Hur tillgänglig är tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av tjänsten inte är helt tillgänglighetsanpassade. Se avsnittet om ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du har behov av innehåll från Svensk e-identitets BankID-tjänst som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss det via telefon eller e-post.

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via telefon eller e-post så att vi blir uppmärksammande om att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

BankID-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
  • Beskriv med text allt innehåll som inte är text
  • Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
  • Gör det möjligt att ångra klick
  • Se till att koden validerar
  • Skriv beskrivande sidtitlar
  • Bristande förenlighet med lagkraven

Bristande förenlighet med lagkraven

Användning utan synförmåga

Vid nedsatt synförmåga kan tjänsten upplevas som svår att använda på grund av avsaknad av beskrivande texter till bild-element. Detta är dock begränsat till logotyper och liknande som tillhandahålls av tjänstens beställare.

Sidans kodstruktur validerar ej enligt w3.org på grund av anpassningar till multipla webbläsare. Detta innebär att skärmläsare under vissa omständigheter kan få problem. Sådana problem är till dagens dato av Svensk e-identitet ej kända/inrapporterade.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Problem vid nedsatt finmotorik eller styrka.

Vid nedsatt motorik kan användaren uppleva problem med att funktionaliteten för att backa är begränsad. Detta innebär att användaren tvingas upprepa inloggningsprocessen.

Svensk e-identitet AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Bakåtfunktionaliteten i vår tjänst styrs av tjänstebeställarens anrop till Svensk e-identitets tjänst och därmed kan inte Svensk e-identitet under alla omständigheter uppfylla detta krav. Under rätt förutsättningar kan tjänstens beställare anpassa sin tjänst för att uppfylla kravet.

Hur vi har testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Svensk e-identitets BankID-tjänst.

Senaste bedömningen gjordes den 6 maj 2020 Svensk e-identitets WCAG-grupp.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 maj 2020.