Skip to main content

WCAG - Tillgänglighetsredogörelse Svensk e-identitets BankID-tjänst

Tillgänglighet för Svensk e-identitet BankID-tjänst

Svensk e-identitet AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Svensk e-identitets BankID-tjänst uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Svensk e-identitets BankID-tjänst som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Riktlinje  URL Namn
97 https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/97-lat-bakatknappen-fungera/ Se till att bakåtknappen fungerar
132 https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/132-ge-anvandarna-mojlighet-att-pausa-eller-stanga-av-rorelser/ Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
156 https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/156-anvand-tillrackliga-kontraster-i-komponenter-och-grafik/ Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
164 https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/164-meddelanden-som-inte-ar-fokus/ Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus


Bristande förenlighet med lagkraven


Användning utan synförmåga

Vid nedsatt synförmåga kan tjänsten upplevas som svår att använda på grund av avsaknad av beskrivande texter till bild-element. Detta är dock begränsat till logotyper och liknande som tillhandahålls av tjänstens beställare. 

Sidans kodstruktur validerar ej enligt w3.org på grund av anpassningar till multipla webbläsare. Detta innebär att skärmläsare under vissa omständigheter kan få problem. Sådana problem är till dagens dato av Svensk e-identitet ej kända/inrapporterade.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 nov 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Problem vid nedsatt finmotorik eller styrka.

Vid nedsatt motorik kan användaren uppleva problem med att funktionaliteten för att backa är begränsad. Detta innebär att användaren tvingas upprepa inloggningsprocessen.

Svensk e-identitet AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Bakåtfunktionaliteten i vår tjänst styrs av tjänstebeställarens anrop till Svensk e-identitets tjänst och därmed kan inte Svensk e-identitet under alla omständigheter uppfylla detta krav. Under rätt förutsättningar kan tjänstens beställare anpassa sin tjänst för att uppfylla kravet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Svensk e-identitets BankID-tjänster.

Senaste bedömningen gjordes den 8 mars 2023 Svensk e-identitets WCAG-grupp enligt WCAG 2.1 nivå AA.

Webbplatsen publicerades den 28 mars 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 mars 2023.