Skip to main content

WCAG - Tillgänglighetsredogörelse Svensk e-identitets tjänst E-medborgarkonto

Här beskrivs hur Svensk e-identitets tjänst E-medborgarkonto uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kontaktuppgifter WCAG Svensk e-identitet

Hur tillgänglig är tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av tjänsten inte är helt tillgänglighetsanpassade. Se avsnittet om ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du har behov av innehåll från Svensk e-identitets E-medborgarkonto som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss det via telefon eller e-post.

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via telefon eller e-post så att vi blir uppmärksammande om att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

E-medborgarkonto är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
  • Beskriv med text allt innehåll som inte är text
  • Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
  • Gör det möjligt att ångra klick
  • Se till att koden validerar
  • Skriv beskrivande sidtitlar

Bristande förenlighet med lagkraven

E-medborgarkonto-tjänsten brister på ett flertal punkter.

Hur vi har testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Svensk e-identitets tjänst E-medborgarkonto.

Senaste bedömningen gjordes 7 oktober 2020 Svensk e-identitets WCAG-grupp enligt WCAG 2.1 nivå AA.

Webbplatsen publicerades den 7 okt 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 okt 2020.