SveID 2FA-appen

Den säkra appen när ni delar telefon i tjänsten

SveID 2FA-appen är en smart inloggningsmetod från Svensk e-identitet. Appen möjliggör mobil och säker tvåfaktorsinloggning för användare i både privat och offentlig sektor som delar enhet/device; det vill säga när användaren inte har tillgång till en egen telefon i tjänsten.

Metoden är ett kostnadseffektivt alternativ för de kommuner som vill undvika att använda SITHS som autentiseringsmetod för olegitimerad personal. Appen kräver nästan ingen administration men förutsätter att det finns en AD-integration som bas.

Mobiltelefon och ett lås

Hur fungerar appen?

Bild på Fetiannyckel

Applikationen fungerar lika bra på nativa appar som på webbläsare då den har stöd för närfältskommunikation; NFC-stöd. Det betyder att användaren kan logga in mycket enkelt genom att blippa en nyckel med ett chip mot telefonen. Android och Iphone 7 och uppåt stöds.

Hur går det till att implementera tjänsten?

Efter beställning och nedladdning av SveID 2FA-appen integrerar Svensk e-identitet aktuellt system mot respektive systemleverantör alternativt kundens egen IdP. För att användaren ska kunna kopplas till sin säkerhetsnyckel krävs en integration mot organisationens AD. Administrationen av säkerhetsnyckeln sköts enkelt via vårt administrationsverktyg Zero Adminstration. I dagsläget finns stöd för Feitian K9 säkerhetsnyckel men vid önskemål bygger vi gärna in stöd för fler tvåfaktorsmetoder.

Varmt välkommen att höra av er så hjälper vi er vidare.