Skip to main content

Ny lösning SITHS

Den gamla portalen, SITHS Admin, stängdes ner den 23:e januari kl. 11:59.
Den nya portalen, SITHS eID-portalen, lanserades den 25:e januari kl. 12:00.

Du hittar den nya portalen här, den går även att nå via SITHS eID-appen. Kom ihåg att ladda ner SITHS eID programvaran för att den nya portalen ska fungera. Från och med breddlanseringen av SITHS eID Portal krävs minst version 2.0.8481 av SITHS eID-appen för Windows.

Läs mer om Ny lösning SITHS här

Omslag IDombudträffen

Den 7 februari hade Kim och Madeleine från Ombud en träff för ID-administratörer, här kan du titta på den igen.

Frågor och svar från ID-administratörsträffen

Hur loggar man in i nya portalen?

Nya SITHS eID portalen hittar du här på följande länk:

https://portal.siths.se/ 

Var hittar man lathundar och instruktioner?

Uppdaterade instruktioner hittas här: https://e-identitet.se/lathundar-och-instruktioner/

Kommer PUK-koden levereras ihop med kortet?

Nej det kommer inga koder med kortet, om man behöver en PUK-kod beställs detta via Svensk e-identitet.

Kommer man att i framtiden kunna se trädstrukturen någon gång? Eller någon sammanställning på alla användare?

Nej, inte vad vi har fått till oss från Inera. Har du ett SITHS-kort kan du använda dig av verktyget Sök i HSA som du hittar här: https://hsa.katalog.inera.se/app

Man kan inte söka på användarens namn på något sätt i nya portalen, om man inte har kortnummer och HSA-id måste man då leta upp personen i HSA-katalogen och se kortnummer/personnummer där för att kunna söka fram kortet?

Nej, tyvärr inte. Det går bara att hitta användare med hjälp av personnummer eller HSA-id. Vår förhoppning är att detta implementeras i senare skede eftersom även vi saknar detta men det är inte kommunicerat ännu.

Om man redan har kort sen innan, fungerar de i den nya portalen?

Ja, är kortet korrekt utlämnat och du kan använda det så fungerar det i den nya portalen. 

Behöver man beställa nya SITHS-kort?

Aktiva kort som är korrekt utfärdade i gamla portalen kommer fortsatt fungera även i den nya portalen

Kommer användaren få information om när certifikatet är på väg att gå ut?

I den nya SITHS eID programvaran kommer det påminnelser när certifikaten håller på att löpa ut

Behöver vi ladda ner någon ny mjukvara till våra datorer?

För att kunna logga in i den nya portalen så behöver ni ladda ner SITHS eID programvaran som ni hittar här; https://confluence.cgiostersund.se/pages/viewpage.action?pageId=220220520

Vilken SITHS eID programvara ska man ladda ner?

Det beror på om det ska fortsätta fungera ihop med Net ID eller inte.

Om man inte har egna ID-administratörer och behöver aktivera kortet hos ett kortutlämningskontor, hur bokar man tid och vart man hittar man dessa kontor?

Här finner ni alla våra kortutlämningskontor https://e-identitet.se/varakortutlamningskontor/

Kan en person aktivera sitt kort på ett annat kontor än hos oss?

Ja, det går bra. Ni kan använda er av våra kontor, bra att veta är att det är kunder till oss och privatpersoner som hjälper oss vid sidan om sin vardagliga sysselsättning så det är viktigt att ha i åtanke att bokad tid måste passa båda parter. Man kan höra av dig till oss så förklarar vi närmare hur detta fungerar!

I vilket steg bestämmer man vart man vill hämta ut kortet?

I portalen bestäms numera inte vart kortet skickas eftersom SITHS-korten skickas hem till kortanvändaren. När kortanvändaren har SITHS-kortet behöver kortanvändaren boka tid hos våra externa kortutlämnare eller hos en ID-administratör lokalt på företaget och där får kortanvändaren välja själv bland de som finns på vår hemsida.

Gamla reservkort som är beställda förra året men aldrig utfärdade, dessa fungerar som vanligt efter utfärdande?

Reservkort ni har på lager som ännu inte har lämnats ut till en användare kommer ni kunna använda även framöver.

Vilka kvittenser ska arkiveras i 10 år?

Det är kvittenserna när ni lämnar ut reservkort med LOA2 som behöver arkiveras i 10 år

Ska reservkort 3 också skrivas ut bekräftelse och sparas i 10 år?

Nej, alla certifikat av LoA3 signeras och lagras digitalt, detta gäller enbart LoA2

Går det att skapa ett nytt certifikat på redan använt reservkort, om en användare upprepade gånger glömmer sitt ordinarie kort? eller behöver man registrera ett nytt reservkort varje gång?

Ett reservkort som lämnats ut blir låst mot det certifikat (HSA-id) som det lämnats ut till, man kan förlänga det under kortets giltighetstid men tyvärr inte lämna ut det till nya användare.

Går det att addera behörigheter för att bli SITHS-Admin på kort utfärdat av andra aktörer än svensk E-ID? T.ex. ett kort utfärdat av region stockholm

Nej det går tyvärr inte.

Följer det info om kortutlämningskontor med kortet?

Tyvärr inte, samtliga kontor samt kontaktuppgifter hittar du här: https://e-identitet.se/varakortutlamningskontor/

Måste man ta bort Net-id på datorn innan man kan ladda hem SITHS eID?

Nej, de båda programvarorna kommer kunna samexistera!

Första gången en person loggar in via eID, vad behöver göras? Är det krångligt?

Man behöver aktivera kortet i appen, det går fort och är väldigt smidigt. 

För SITHS-kort, man måste ha en svensk folkbokföringsadress?

För att kunna beställa ett ordinarie SITHS-kort krävs en svensk folkbokföringsadress. För de som inte har en svensk folkbokföringsadress så är det endast reservkort som gäller

Är det fortfarande två steg som kortet ska gå igenom? Skickat > utlämnat > mottaget

Nej korten går från Beställning lagd -> Skickad -> Aktiv

Vart skickas reservkortet om man inte är folkbokförd i Sverige?

Reservkort kan skickas till företaget, ej till personen som ska ha kortet.

Om personen som ska ha reservkort och är på annan plats i landet. Kan jag skicka reservkortet till hen, som sedan går till någon i utlämningsnätverket?

Nej tyvärr inte, kortanvändaren behöver vara på plats hos ID-administratören

Om jag har ett reservkort och behöver aktivera det för en personal har glömt sitt. Hur lång tid tar det att aktivera behörigheterna?

Det fungerar direkt, behörigheterna läggs på personens HSA-id, inte på korten. 

Är SITHS eID "gratis" som NetID varit tidigare då?

Ja, licens ingår i avgiften ni redan betalar för SITHS.

När vi loggar in för att beställa SITHS-kort via Svensk e-identitets kundportal är det fortfarande Net ID som kommer fram vid inloggning.

Ja det stämmer bra, man kan också logga in med BankID. Vi arbetar med en lösning på detta.

Behöver alla som använder ett SITHS kort ladda ner appen SITHS eID till datorn?

Ja det behöver man. 

Kan man ha ett reservkort på vårt företag vilket kan används för olika personer?

Du kan inte lämna ut samma reservkort till en ny användare, certifikatet blir låst mot det HSA-id man lämnat ut det till.

Frågor om SITHS-kort och nya portalen NLS

Var hittar jag den nya portalen?

Nya SITHS eID portalen hittar du här på följande länk:

https://portal.siths.se/

Kommer reservkort att fungera även i den nya portalen?

Ja, de kommer att fungera

Kommer våra ordinarie kort fortsätta att fungera i den nya portalen?

Ja, det kommer de.

Vart skickas SITHS-kortet när nya portalen har lanserats?

Dem skickas hem till användarens folkbokföringsadress.

Vad händer med kodkuvertet?

Det kommer att försvinna. Inga kodkuvert kommer skickas hem till kortanvändaren då kortet istället skickas hem till slutanvändarens folkbokföringsadress. Kod väljs vid aktivering av kort hos en ID-administratör.

Hur lång tid har man på sig att aktivera kortet?

Det har tidigare varit 3 månader, det skall fortsatt vara 90 dagar som man har på sig att aktivera sitt kort. Men detta är tyvärr ingen information vi har fått bekräftat från Inera.

Vilka webbläsare kommer SITHS eID Portal stödja?

SITHS eID portalen kommer stödjas av de vanligaste webbläsarna på marknaden. SITHS eID portalen kommer inte att ha stöd för Internet Explorer 11 och kommer inte vara beroende av den webbläsaren, vilket dagens SITHS Admin är.

SITHS eID & Net ID

Från när börjar det kosta att använda NetID? 

Från och med den 1 mars kommer Net ID att ta betalt/licens/dator.
Vi rekommenderar därför att man avinstallerar Net ID om man inte har något behov av att använda detta.

Kan man ha Net ID och SITHS eID installerat samtidigt?

Ja, det kan man. 

Fungerar SITHS eID (minidriver) med Net ID?

Nej, det fungerar inte. 

Kommer man behöva skicka in hur många Net ID-licenser man har?

Det är inget som skickas in till oss, tyvärr har vi inte fått något svar från Pointsharp ännu hur detta kommer gå till.

Tidigare information från Inera

2023-06-22: Information från Inera

Nu finns en mer detaljerad plan för lansering av SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor som ska ske i januari 2024. Den nya tidplanen innebär att nedstängningen av SITHS Admin påbörjas den 23 januari klockan 12.00 och den nya SITHS eID Portalen beräknas vara tillgänglig klockan 12.00 den 25 januari.

Sista dag för att beställa ordinarie SITHS-kort och reservkort är 14 december 2023.
Det nationella beställningsstoppet gäller från 15/12 2023 till 25/1 2024.

Ny SITHS eID Portal
Två nya portaler kommer lanseras, dessa kommer ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor. Den ena portalen kommer att innehålla funktioner för att utfärda SITHS eID och Mobilt SITHS eID samt för att beställa produktion av SITHS eID-kort. Den andra portalen kommer att innehålla självbetjäningsfunktioner så att användarna kan hämta Mobilt SITHS eID, se vilka SITHS eID-certifikat de har på kortet, byta PIN-kod, spärra sitt kort med mera.

Kort som beställts i SITHS Admin kommer ej att kunna lämnas ut eller aktiveras i SITHS eID Portalen. 

Läs mer om SITHS eID Portal

Förändringar gällande korthanteringen
  • Kortet skickas oaktiverat till kortanvändarens folkbokföringsadress
  • Inget kodbrev kommer skickas ut till kortanvändaren
  • Kortet aktiveras vid ett fysiskt möte hos en ID-administratör
  • Kod till kortet väljs vid aktiveringstillfället

2023-04-28: Information från Inera

Ny lanseringstidpunkt för SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor

Inera informerade i mars om att lanseringen av nya SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor har senarelagts i syfte att säkerställa lösningens kvalitet. Ny tidpunkt för lanseringen blir slutet av januari 2024.

2023-03-01: Information från Inera

Lanseringen av SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor skjuts fram till efter sommaren 2023

Inera har beslutat att skjuta fram lanseringen av SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor till efter sommaren. Det finns flera anledningar till detta. Eftersom kvaliteten i en sådan här lösning är av största vikt väljer Inera att ta detta beslut för att kunna säkerställa kvaliteten. Inera kommer att återkomma inom kort med mer information om planeringen för lanseringen.

2023-02-01: Information från Inera

Inera genomför just nu de största förändringarna av identifieringstjänsten SITHS sedan tjänsten lanserades. Dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor kommer att ersättas med nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer. Detta medför att det kommer bli ett nationellt beställningsstopp av SITHS-kort. Nationellt beställningsstopp innebär att inga företag, regioner eller kommuner kommer kunna beställa SITHS-kort.
Ny SITHS eID Portal

Två nya portaler kommer lanseras, dessa kommer ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor. Den ena portalen kommer att innehålla funktioner för att utfärda SITHS eID och Mobilt SITHS eID samt för att beställa produktion av SITHS eID-kort. Den andra portalen kommer att innehålla självbetjäningsfunktioner så att användarna kan hämta Mobilt SITHS eID, se vilka SITHS eID-certifikat de har på kortet, byta PIN-kod, spärra sitt kort med mera.

Kort som beställts i SITHS Admin kommer ej att kunna lämnas ut eller aktiveras i SITHS eID Portalen. 

Läs mer om SITHS eID Portal

Förändringar gällande korthanteringen
  • Kortet skickas oaktiverat till kortanvändarens folkbokföringsadress
  • Inget kodbrev kommer skickas ut till kortanvändaren
  • Kortet aktiveras vid ett fysiskt möte hos en ID-administratör
  • Kod till kortet väljs vid aktiveringstillfället

Läs mer om projektet Ny Lösning SITHS (NLS)