HSA & SITHS

Ny lösning SITHS

SITHS genomgår nu de största förändringarna sedan tjänsten lanserades. En ny lösning för autentisering har utvecklats som bland annat gör det möjligt att använda SITHS e-legitimation mobilt. En fristående underskriftstjänst har tagits fram som gör det möjligt att skriva under elektroniska handlingar på ett säkert sätt. Dessutom utvecklas nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer, som ska ersätta dagens SITHS-Admin och SITHS MinaSidor.

Net iD kommer att ersättas av den nya eID-klienten som Inera lanserar Q1 2023 vilket innebär att samtliga datorer som SITHS-kort används på behöver ladda ner den nya programvaran. Har ni inte genomfört utbytet innan Q1 2023 kommer de som fortfarande använder Net iD behöva stå för licensavgiften själva, något som idag innefattas av licenskostnaden för SITHS.

Den nya eID-klienten, samt de nya systemen som ersätter MinaSidor och SITHS-admin, kommer att fungera med samtliga operativsystem samt webbläsare. Utöver detta finns det en redan lanserad lösning där legitimering kan ske genom mobila enheter, mer om detta kan ni läsa under avsnittet “Mobila klienten”

Autentiseringsmetoden är godkänd av Myndigheten för digital utveckling (DIGG) och får bära kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

SITHS eID Windows- & Mobilklient

SITHS eID Windowsklient kommer vara alternativ till Net iD Enterprise under 2022 (då Inera slutar betala för Net iD Enterprise från och med 2022-12-31). Denna klient är tillgänglig att ladda ner för alla organisationer. SITHS eID Windowsklient ersätter inte Net iD i dagsläget men kommer att göra det från nästa år. SITHS eID Windowsklient ingår i priset för SITHS. Även Mobilt SITHS eID ingår.  

En förutsättning för att ladda ned ditt mobila SITHS eID är att det finns ett fysiskt SITHS-kort med certifikat på tillitsnivå 3 i grunden. Stöd för mobil inloggning med SITHS eID finns idag tillgängligt för Pascal för alla SITHS-användare och utbudet av tjänster att logga in till ökar löpande.

För mobil inloggning med SITHS eID till andra e-tjänster krävs att organisationen beställer anslutning till Ineras IdP. Svensk e-identitet hjälper er gärna med den tekniska integrationen. Alla regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Ineras IdP.

Nedladdning

Windows eID klient finns att ladda ner här

SITHS eID Mobilklient finns tillgänglig för Google via Google Play och iOS via AppStore

Eftersom att införandet av den nya lösningen påverkar alla områden av SITHS och teknologin byts ut så kommer samtliga användare att behöva installera den nya programvaran. Vi kommer att skicka ut nya instruktioner och lathundar.

Anpassning av lokala system

Använder er organisation lokala system och tjänster måste ni även säkerställa att den nya tekniken fungerar med dessa. Mer teknisk information finns under “Nyttiga länkar”. Används era lokala system även för underskrift rekommenderas ni att ansluta berörda system till underskriftstjänsten innan sommaren 2022, mer information om den finns även det under “Nyttiga länkar”.