Skip to main content

HSA & SITHS

Ny lösning SITHS (NLS)

SITHS genomgår nu de största förändringarna sedan tjänsten lanserades. En ny lösning för autentisering har utvecklats som bland annat gör det möjligt att använda SITHS e-legitimation mobilt. En fristående underskriftstjänst har tagits fram som gör det möjligt att skriva under elektroniska handlingar på ett säkert sätt. Dessutom utvecklas nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer, som ska ersätta dagens SITHS-Admin och SITHS MinaSidor.

Net iD kommer att ersättas av den nya eID-klienten som Inera har lanserat, vilket innebär att samtliga datorer som SITHS-kort används på behöver ladda ner den nya programvaran. Har ni inte genomfört utbytet innan 2024-02-29 kommer de som fortfarande använder Net iD behöva stå för licensavgiften själva, något som idag innefattas av licenskostnaden för SITHS.

Den nya eID-klienten, samt de nya systemen som ersätter MinaSidor och SITHS-admin, kommer att fungera med samtliga operativsystem samt webbläsare. Utöver detta finns det en redan lanserad lösning där legitimering kan ske genom mobila enheter, mer om detta kan ni läsa under avsnittet “Mobila klienten”

Autentiseringsmetoden är godkänd av Myndigheten för digital utveckling (DIGG) och får bära kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

SITHS eID Windows- & Mobilklient

Klienten finns nu tillgänglig att ladda ner för samtliga organisationer. SITHS eID Windowsklient ersätter inte Net iD i dagsläget men kommer att göra det från 2024-02-29. SITHS eID Windowsklient ingår i priset för SITHS. Även Mobilt SITHS eID ingår.  

En förutsättning för att ladda ned ditt mobila SITHS eID är att det finns ett fysiskt SITHS-kort med certifikat på tillitsnivå 3 i grunden. Stöd för mobil inloggning med SITHS eID finns idag tillgängligt för t.ex Pascal.

För mobil inloggning med SITHS eID till andra e-tjänster krävs att organisationen beställer anslutning till Ineras IdP. Svensk e-identitet hjälper er gärna med den tekniska integrationen. Alla regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Ineras IdP.

Nedladdning

Windows eID klient finns att ladda ner här

SITHS eID Mobilklient finns tillgänglig för Google via Google Play och iOS via AppStore

Eftersom att införandet av den nya lösningen påverkar alla områden av SITHS och teknologin byts ut så kommer samtliga användare att behöva installera den nya programvaran. Vi kommer att skicka ut nya instruktioner och lathundar.

Anpassning av lokala system

Använder er organisation lokala system och tjänster måste ni även säkerställa att den nya tekniken fungerar med dessa. Mer teknisk information finns under “Nyttiga länkar”. Används era lokala system även för underskrift rekommenderas ni att ansluta berörda system till underskriftstjänsten, mer information om den finns även det under “Nyttiga länkar”.