Skip to main content

HSA och SITHS

Lathundar och instruktioner

Nedan finner ni lathundar och instruktioner som kan vara nyttiga att gå igenom vid vanligt förekommande moment i användandet av SITHS-kort.

Guide för dig som ID-administratör

Senaste nytt om SITHS eID portal

 

 

Läs och ladda ner våra
lathundar och instruktioner

Logga in och navigera
i SITHS eID Portalen

Logga in på
Mina Sidor

Aktivera
ordinarie kort

Rapportering av
säkerhetsincident

Beställ reservkort
tillitsnivå 2

Hämta SITHS eID till
reservkort tillitsnivå 2

Beställ reservkort
tillitsnivå 3

Uppdatera
SITHS eID

Hämta SITHS eID
på Mina sidor

Hämta uppdaterat SITHS
eID på Mina sidor

Beställ
SITHS eID

Hämta
underskriftscertifikat

Ladda ner SITHS eID
Windowsklient

Hämta mobilt SITHS eID

Kontrollera innehåll i HSA

Byta PIN-kod på
SITHS-kort

Lås upp kort
med PUK-kod

Lås upp SITHS-kort
vid personligt besök

Testa ditt
SITHS eID

Läs ut ditt
HSA-id

Användning av
vår kundportal