Bygg in digital signering i ert system

Systemintegration med generöst partneravtal & enkelt API

Visma Addo har genom åren byggt upp ett gediget nätverk med systempartners som med stor framgång har byggt in digital signering i sina lösningar. Om du som systemleverantör också vill integrera Visma Addo i ditt system eller datorprogram erbjuder Visma Addo ett mycket generöst partneravtal med enkelt API för systemintegration, full support och synlighet.

Systemintegration några enkla steg

Så här går det till

  1. Visma Addo skapar ett konto med ett obegränsat antal krediter i vår utvecklingsmiljö. I denna miljö kan du utveckla och testa allt du behöver – helt gratis.
  2. Du väljer en fast kontaktperson i din verksamhet – oftast är det produktägaren.
  3. Visma Addo kopplar en dedikerad utvecklingsresurs till dig. Det kommer i så stor utsträckning som möjligt att vara samma person under hela utvecklingsprocessen.

Visma Addo hjälper till att skapa synlighet kring din integration

När integrationen är klar ser Visma Addo det som ett gemensamt uppdrag att tillsammans med er se till att så många som möjligt får kännedom om att Visma Addo finns i er tjänst. Exempelvis kan det innebära att vi skapar ett gemensamt kundcase som kan marknadsföras även från Visma Addos sida.
Detta är naturligtvis gratis.

Enkel API-integration för Visma Addo

Här hittar du API-dokumentationen, där du kan läsa om Visma Addo som lösning och tillhörande API-integration.