Skip to main content

Vilken e-sign
passar er?

Vi förmedlar flera metoder för elektroniska signaturer, även kallat e-sign. Alla typer av e-sign från Svensk e-identitet är smart paketerade, lätta att implementera och kan möta de flesta behov. Vi förmedlar både enklare “virtuella handskakningar” till högkvalificerad e-sign-lösningar.

Våra tjänster inom e-sign

BankID

När etablerade BankID används för e-sign uppnås en så kallad Avancerad elektronisk signatur (se ovan). Med BankID-implementation följer själva signeringsfunktionen med.

Läs mer om BankID

Freja eID

Den populära och godkända e-legitimationen Freja eID kan skapa avancerade e-sign-underskrifter och godkännas av användaren med en PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

Läs mer om Freja eID

Fritextsignering

En enklare form av e-signering som ofta används i kundtjänst- eller försäljningssammanhang där en överenskommelse med tillhörande valfri formulering som gjorts behöver dokumenteras och signeras digitalt med BankID eller Freja eID.

Läs mer om Fritextsignering

Frågor om våra tjänster inom e-sign? Kontakta oss!