Vi gör det vi är bäst på, så kan ni göra det ni är bäst på.

Under vårdens pågående digitaliseringsresa ställs allt högre lagkrav från både myndigheter och beslutsfattare, men också från medarbetare och patienter. För att visualisera denna resa har vi valt att låta er följa med vår kund som vi kallar för Vårdgivaren.se. Vi svarar på frågor och lyfter de utmaningar och lösningar som funnits längs vägen mot en allt mer digitaliserad vård. Svensk e-identitets roll är precis som alltid att leverera tjänster som ger kunden den enklaste och mest tidsbesparande lösningen som går att uppnå.

En lösning från Svensk e-identitet är skalbar och flexibel. De tjänster som ni redan har i er lösning går att återanvända, vilket innebär att ni genom att beställa fler systemintegrationer eller fler autentiseringsmetoder kan anpassa lösningen efter era behov om de förändras.

Svensk e-identitet utvecklar ständigt befintliga och nya tjänster, allt för att göra kundernas arbete enklare.