Samla HSA och SITHS-hanteringen hos ett ID-ombud

Vårdgivaren.se med verksamheter i flertalet av landets regioner har många användare som loggar in med SITHS-kort till sitt journalsystem. För att få tillgång till SITHS-korten krävs att alla användare finns registrerade i HSA-katalogen där personuppgifter, yrkeskoder och behörigheter hanteras. Vårdgivaren.se har många kontaktytor att förhålla sig till, både fysiskt och digitalt, och upplever hanteringen som spretig och tidskrävande. De vill därför ta ett samlat grepp kring HSA och SITHS-korthanteringen.

HSA&SITHS_900x506

Vad uppnår Vårdgivaren.se genom att använda ett ID-ombud?

Vårdgivaren.se kan samla alla sina användare i HSA och skapa förutsättningar för en kontakt gällande alla delar som rör HSA och SITHS. De behöver inte tänka på något mer än att utse två administratörer som kan utföra beställningar och ha kontroll över informationsinnehållet för de anställda. Det blir enkelt att hålla koll på de anställdas olika HSA-id:n och behörighetsstyrande attribut i HSA-katalogen med hjälp av Svensk e-identitets ombudstjänst.

Läs mer

Det blir smidigt för Vårdgivaren.se att få korten levererade till de utsedda administratörerna som därefter kan lämna ut korten till de anställda efter att de erhållit en kostnadsfri utbildning som ID-administratörer. Om en mer anpassad tjänst föredras, kan de välja att nyttja Svensk e-identitets redan befintliga nätverk av ID-administratörer och på så vis ytterligare minska administrationen.

citat 01_final_900x506

Vad gör vi som leverantör?

Svensk e-identitet ansvarar för bemanning av de ansvarsroller som tjänsterna HSA & SITHS kräver. Vi bevakar förändringar som kräver åtgärder och påkallar kundens uppmärksamhet i de fall åtgärder behöver vidtas lokalt för att möjliggöra fortsatt efterlevnad av regelverk och funktionalitet i tjänsterna. Vi har ett team med handläggare som hanterar beställningar, katalogstruktur och supporterar kundens behöriga beställare och ID-administratörer.

Läs mer

Vid tecknat avtal kontaktar Svensk e-identitets handläggare utsedda kontaktpersoner hos Vårdgivaren.se för planering gällande tjänstens igångsättning, framtagande av kundportal och utbildning av ID-administratörer. När tjänsten är igång har vi kontinuerliga avstämningar.

Administratör_final900x506

Vad behöver Vårdgivaren.se göra?

Vårdgivaren.se tecknar avtal för ombudstjänsten HSA & SITHS med Svensk e-identitet. I samband med avtalstecknande utser de huvudkontaktpersoner, informationsägare och eventuella ID-administratörer.

Läs mer

Dessa kan efter tecknat avtal och implementation börja beställa användarlicenser i HSA och tillhörande SITHS-kort genom Svensk e-identitets kundportal. För support kan de behöriga personerna i kundorganisationen kontakta Svensk e-identitet antingen på mail eller supporttelefon som är tillgänglig mellan 9-16.

Var tredje månad får informationsägaren en påminnelse från Svensk e-identitet om att gå in och kolla så att anställningsförhållanden för de registrerade användarna i HSA-katalogen kvarstår. Om inte rapporteras detta in som en avvikelse och Svensk e-identitet avregistrerar användarna.

En automatiserad process för avregistrering av medarbetare som slutar sin anställning kan erbjudas som tilläggstjänst. Tjänsten erbjuds via ett API som kopplas mot datakälla på kundens sida där de attribut som krävs för att avregistrera person i HSA-katalogen finns. Tjänsten minskar kundens risk för säkerhetsbreach, sänker felmarginalen som den mänskliga faktorn innebär samt minskar administration och frigör resurser hos kunden.

Vårt unika kortutgivningsnät

Vi har kortutlämningskontor spridda över hela landet, från norr till söder, för att du enkelt ska kunna kvittera ut ditt SITHS-kort

Se hela listan med kortutlämningskontor här