Sambi

Anslut enkelt till Sambi på bara några timmar

eHälsomyndigheten har vid flera tillfällen förändrat kraven och förutsättningarna för Sambi och Säker åtkomst. Det senare är den del i projektet som kräver att vårdgivare och tjänsteleverantörer måste ansluta till Sambi.

Senaste status kring Sambi och våra rekommendationer hittar du här. 


Det ska vara enkelt och gå snabbt att bli ansluten till Sambi! Vi har utvecklat en smidig e-tjänst där alla användarorganisationer enkelt kan ansluta sig – både administrativt och tekniskt – på bara fyra timmar. Inget för- eller efterarbete krävs, vare sig för kommunen, landstinget, den stora koncernen eller för det lilla privata företaget.

Det här ingår i vår Sambiombudstjänst

Administrativt stöd

 • E-tjänst med färdiga mallar för Ledningssystem (ISO 27001), riskanalys, tillitsdeklaration och internrevision.
 • E-tjänst där alla avtal med Sambi enkelt tecknas.
 • Möjlighet att välja mellan färdiga GDPR-säkrade PUB-avtal från oss, SKL eller egna.
 • Katalogtjänst för administration av uppgifter om veterinärer och apotek.
 • Utbildning av berörda roller i er organisation.
 • Löpande internrevision och uppföljning.
 • Återkommande tillitsdeklaration och riskanalys.
 • Stöd vid informationssäkerhetsincidenter.
 • Elektronisk underskrift och långtidslagrade avtal.
 • En avtalspart för allt som rör Sambi.

Tekniskt stöd

 • Intygstjänst (IdP) för teknisk anslutning till Sambi.
 • Publicering av organisationens metadata i Sambi.
 • Intygstjänstens anslutning till HSA eller valfri attributkälla för hämtning av behörighetsstyrande attribut.
 • Alla godkända metoder för inloggning till Sambi (SITHS, Freja eID+ med flera).
 • Fritt antal användare och inloggning till alla tjänster i Sambi.

Anslutningsprocessens faser

 1. Avtal och utbildning inklusive prov, (2 h).
 2. Tillitsdeklaration, riskanalys, internrevision och LiS, (2 h).
 3. Invänta godkännande av Sambi, (cirka 1 v).
 4. Teknisk implementation hos ombudet, (1 v).
 5. Kunden lägger in och/eller uppdaterar attribut i vald källa.
  Anslutning klar!
 6. Uppföljning, internrevision, incidenthantering och så vidare.

Sambinarium

Välkommen att delta i något av våra Sambinarier – webbmöten – om Sambi.
Anmäl dig här

 

Dator, händer, stetoskop

SMART eller CUSTOM?

Sambi-anslutning SMART innehåller allt ni behöver för att ansluta till Sambi på enklaste sätt och till lägsta kostnad. SITHS-kort eller Freja eID+ används som metod för inloggning. Rätten att använda Sambi styr ni via medarbetaruppdrag i HSA, alternativt via Svensk e-identitets tillhörighetsregister som enkelt administreras via vår e-tjänst. Vill ni exempelvis ha egen källa för behörighetsstyrande attribut eller har andra specifika behov av attribut finns Sambi-anslutning CUSTOM.

Läs mer om SMART

Läs mer om CUSTOM

Anslut direkt!

Via länken nedan kan ni ansluta er till Sambi direkt i vår e-tjänst.

Anslut till Sambi

Observera att för att kunna genomföra anslutningen till Sambi i den digitala plattformen ännu smidigare rekommenderar vi att ni först går igenom checklistan nedan.

Sambianslutning – checklista

Välkomna att ansluta er till Sambi!

För systemleverantörer

Vi hjälper även er som systemleverantörer att göra den tekniska anslutningen till Sambi. Med vårt GrandID API blir den annars tekniskt komplexa anslutningen i stället en enkel implementation.

Vad är Sambi?

Med Sambi behöver personal inom vård, omsorg och hälsa bara ha en inloggning till alla anslutna e-tjänster, istället för flera olika. Dessutom innebär Sambi många andra fördelar, som enklare integration, högre säkerhet och minskad administration.

Läs mer om Sambi på Sambis webbplats.