Ombudstjänster

Sambi - enkel anslutning med ombud

Från våren 2019 måste alla vård- och omsorgsgivare som hanterar information från eHälsomyndigheten vara anslutna till Sambi – Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg. Det gäller exempelvis vid användning av Pascal, e-receptsystem och övriga tjänster som hämtar information om patienter från eHälsomyndigheten. Om anslutningen görs direkt mellan vårdgivare och Sambi innebär det en omfattande process. Svensk e-identitet erbjuder en komplett ombudstjänst till en låg kostnad som istället gör anslutningen och administrationen enkel. Du kan välja det abonnemang som passar dig bäst –  SMART eller CUSTOM.

Allt ingår i vår ombudstjänst

Med vår ombudstjänst ingår allt som krävs för att en användarorganisation ska bli ansluten till Sambi. Alla vårdgivare, apotek, veterinärer och verksamheter inom omsorg räknas som användarorganisation. För att ansluta er till Sambi använder vi oss av en helt elektronisk process där ni slussas igenom färdiga mallar som är helt anpassade för Sambi. Ni får stöd att genomföra tillitsdeklaration, LiS (Ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001), riskanalys och internrevision. Alla dokument skickas elektroniskt till Sambi.

Det här ingår konkret

 • Medlemsansökan till Sambi
 • Tillitsgranskningsavtal
 • Tillitsdeklaration för organisationen med handledning initialt och sedan vart tredje år
 • Riskanalys och internrevision med handledning initialt och löpande minst vartannat år
 • Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) enligt ISO 27001 med handledning initialt och sedan vart tredje år
 • Tydliga roll- och rutinbeskrivningar
 • Uppföljning av efterlevnad av de regelverk och det kvalitetsarbete som omfattas av Sambi
 • Koppling till valfritt attributregister för behörighetsstyrning och kontroll av tillhörighet till organisation
 • E-tjänst för administration av HOSP-information (gäller endast apotek)
 • Intygstjänst (IdP) för att tekniskt kunna logga in med SITHS/Efos eller alla av e-legitimationsnämnden godkända utfärdare av Svensk e-legitimation
 • Publicering av er organisations SAML-metadata i federationen Sambi
 • Elektronisk hantering, underskrift och långtidslagring av alla handlingar
 • En avtalspart och fakturaavsändare för allt som rör Sambi
 • Stöd vid informationssäkerhetsincidenter
 • Full support för alla Sambirelaterade frågor.

Välj vilket abonnemang som passar er

Vi har två typer av abonnemang. SMART för dig som vill välja ett färdigt paket, medan CUSTOM passar dig som vill anpassa tjänsten. 

Läs mer om SMART

Läs mer om CUSTOM

Kortfattat om Sambi

Med Sambi behöver personal inom vård, omsorg och hälsa bara ha en inloggning till alla anslutna e-tjänster, istället för flera olika. Dessutom innebär Sambi många andra fördelar, som enklare integration, högre säkerhet och minskad administration.

Läs mer om Sambi på deras webbplats

Giltig e-legitimation krävs

Varje person som ska logga in via Sambi behöver ha en e-identitet med tillitsnivå 3 som är godkänd av e-legitimationsnämnden. I dagsläget är det bara SITHS/Efos och Freja eID+ som uppfyller kraven. Behöver er organisation bli anslutna till HSA, SITHS/Efos eller Freja eID+, eller om ni vill lämna över er nuvarande hantering, anlitar ni oss som ombud även här.

Läs mer om våra ombudstjänster för HSA & SITHS/Efos

Läs mer om Freja eID+

För systemleverantörer

Alla vårdgivare som är anslutna till Sambi är era presumtiva kunder. När ni ansluter ert system till Sambi tillgängliggörs ert system för alla användare på ett enkelt sätt.

Anslutningen till Sambi är tekniskt komplex. Men med vårt GrandID API blir implementationen enkel. Kontakta oss gärna för mer information.

Läs mer om GrandID API

De mest efterfrågade tjänsterna