Ombudstjänster för HSA, SITHS/EFOS och Sambi

Sambi - busenkel anslutning med ombud

Från våren 2019 måste alla vård- och omsorgsgivare som hämtar information från eHälsomyndigheten vara anslutna till Sambi. Det gäller exempelvis vid användning av Pascal, e-receptsystem och övriga tjänster som hämtar information om patienter från eHälsomyndigheten. Med vår ombudstjänst blir anslutningen hur enkel som helst.

SITHS- och/eller EFOS-kort en förutsättning

För att logga in via Sambi måste vårdgivaren använda en identitet som är godkänd av E-legitimationsnämnden på lägst tillitsnivå 3. I dagsläget är det därför bara SITHS/EFOS som kan användas fritt av alla vårdgivare.

Gå in på avtal.e-identitet.se och logga in med ditt SITHS-kort eller BankID för att ta del av priser och för att teckna avtal. Efter att avtalet har tecknats kontaktar vi er för att ansluta till Sambi.

Som Sveriges största och främsta ombud för HSA och SITHS kan vi också erbjuda ombudstjänst för EFOS.

Läs mer om EFOS här.

Ladda ner produktblad om Sambi

För vårdgivare

Om anslutningen görs direkt mellan er som vårdgivare och Sambi innebär det en omfattande process. Svensk e-identitet erbjuder en komplett tjänst till en låg kostnad som gör anslutningen och administrationen mycket smidigare.

För systemleverantörer

Vi hjälper även systemleverantörer med att ansluta till Sambi. Välkommen att kontakta oss!

Med Sambi behöver personal inom vård, omsorg och hälsa bara ha en inloggning till alla anslutna e-tjänster, istället för flera olika. Dessutom innebär Sambi många andra fördelar, som enklare integration, högre säkerhet och minskad administration.

Läs mer om Sambi på Sambis webbplats.

Det här ingår i vår Sambiombudstjänst

 • Medlemsansökan till Sambi
 • Full support för allt kring Sambi
 • Tillitsgranskningsavtal
 • Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) enligt ISO 27001
 • Tillitsdeklaration
 • Riskanalys
 • Rutinbeskrivningar
 • Stöd vid informationssäkerhetsincidenter
 • Uppföljning av efterlevnad
 • Intygstjänst för att tekniskt kunna logga in med SITHS/EFOS via Sambi
 • Publicering i federationen Sambi
 • EN avtalspart och fakturaavsändare
 • Elektronisk hantering, underskrift och lagring av alla handlingar
 • Katalogtjänst för behörighetsstyrning
 • Katalogtjänst för HOSP-information (gäller endast Apotek)

SITHS- och/eller EFOS-kort är en förutsättning.

Kontakt

E-post: ombud@e-identitet.se
Telefon: 018-481 19 00

De mest efterfrågade tjänsterna