Skip to main content

Vad är SITHS eID?

Visste du att det svenska sjukvårdssystemet står inför en stor förändring? Inera som ansvarar för identifieringstjänsten SITHS har tagit fram en ny teknisk lösning för autentisering som möjliggör användning av SITHS e-legitimation mobilt med SITHS eID. Den nya lösningen kommer med många fördelar, men också förändringar som kräver åtgärder. Artikeln behandlar vad SITHS eID är, vad lösningen innebär samt hur organisationer och användare som brukar SITHS påverkas.

Ny lösning för SITHS-autentisering

Identifieringstjänsten SITHS tillhandahålls av Inera som arbetar för att bidra med digitala långsiktigt hållbara lösningar för den offentliga sektorn. SITHS befinner sig i ett skifte där de största förändringarna sedan lanseringen genomförs. Förändringen innebär bland annat att en ny lösning för autentisering har tagits fram, vilken möjliggör användning av SITHS e-legitimation mobilt med applikationen mobilt SITHS.

Påverkan på Net iD som standard

Fram tills årsskiftet mellan 2022 och 2023 var Net iD den upphandlade tekniska lösningen för SITHS-autentisering på nationell nivå. I samband med att avtalet skulle löpa ut beslutade sig Inera för att utveckla en egen lösning som förändrar förutsättningarna för hur SITHS tillhandahålls som autentiseringsmetod. Net iD Enterprise som tidigare ingått i priset för SITHS-certifikat kommer inte längre ingå, vilket innebär att organisationer som använder Net iD Enterprise efter att SITHS eID blivit standard behöver teckna egna avtal för licenser och support.

Varför SITHS eID?

Införandet av SITHS eID innebär att ny teknik för autentisering byggs på ett modernt och säkert sätt för hantering av känslig information. Som användare av lösningen kommer du kunna dra nytta av flera fördelar som går att läsa om nedan.

Mobilt arbetssätt

Som användare kommer du kunna legitimera dig med ditt SITHS-kort såväl som med Mobilt SITHS. Det innebär att du kan arbeta på ett mer flexibelt och mobilt sätt samtidigt som du enkelt kan hantera känslig information både på datorn, mobilen eller surfplattan.

Stöd för fler plattformar

Den nya autentiseringslösningen har utökat plattformsstöd, inklusive de senaste versionerna av Windows, Android och iOS, samt de vanligaste webbläsarna. Som användare kan du enkelt och smidigt legitimera dig på olika enheter, oavsett vilken plattform du använder.

Enhetlig användarupplevelse

När du som användare legitimerar dig med ditt mobila SITHS eID möts du av en enhetlig användarupplevelse som liknar lösningen för Mobilt BankID.

Förutsättningar för framtiden

Den nya lösningen möjliggör användning av andra typer av bärare för SITHS e-legitimationer i framtiden. Exempel på bärare skulle kunna vara trådlösa föremål eller beröringsfria kort som kan kommunicera med e-tjänsterna.

Vad innebär förändringen?

Den nya lösningen kommer med ett antal förändringar som kräver åtgärder, här nedan kan ni läsa om några av dem.

Frikoppling av informations- och säkerhetskanaler

I den nuvarande inloggningen är både information och säkerhet samlade i samma kanal, vilket innebär att användarens dator kommunicerar direkt med e-tjänsten eller vårdsystemet. Med den nya autentiseringslösningen separeras istället informations- och säkerhetskanalen. Frikopplingen mellan kanalerna medför att förändringar i lösningen kan genomföras utan att de anslutna systemen påverkas.

Skillnad i anskaffning av tekniken

Den nya lösningen medför en märkbar skillnad i processen för anskaffande av inloggningstekniken. Inera har nämligen infört nya krav som innebär att endast offentligt finansierade vårdgivare kan beställa deras lösning för stöd i egen IdP. Systemleverantörer kan därmed inte erbjuda en enda inloggningsväg för alla sina kunder som använder SITHS eID utan den offentligt finansierade vårdgivaren måste själv skicka in en förstudie och beställa tjänsten från Inera.

Behöver jag hjälp med SITHS eID?

Om er organisation använder SITHS-kort i tjänsten påverkas ni av de ändringar som görs inom Ny lösning SITHS. Samtliga e-tjänster och system där era användare loggar in med SITHS behöver anpassas om ni vill ha stöd för SITHS eID-tekniken. Det kan vara ett omfattande arbete och innan ni som organisation väljer hur ni vill genomföra en eventuell förändring är det viktigt att överväga era alternativ. Vill ni utveckla och hantera infrastrukturen inom organisationen skapar det flexibilitet, men det ställer också höga krav på utveckling såväl som förvaltning och det finns andra alternativ som är möjliga. 

Vi hjälper dig!

Har ni frågor eller funderingar när det gäller vad SITHS eID är och hur ni ska bära er åt eller bara vill ha någon att bolla med, då finns vi på Svensk e-identitet här för dig. Vi hjälper dig som kund att säkerställa att du har tillgång till den senaste tekniken och stöttar er på vägen dit. Hör av dig till oss på 018-481 19 00 eller info@e-identitet.se för att beställa eller få mer information.

 

Fler nyheter