Vad är HSA och SITHS?

Nyhetsbild vad är HSA och SITHS

Inom IT-säkerhet och säker åtkomst, inte minst inom vården, florerar många begrepp som inte alltid är så lätta att ha full koll på. Här reder vi ut vad HSA och SITHS egentligen är.

Vad är HSA?

HSA-katalogen är den databas som samlar information om alla personer och verksamheter inom sjukvården i Sverige. Informationen som finns i HSA används bland annat som behörighetsgrundande information vid inloggning i olika IT-system. Dessutom används informationen av olika e-tjänster för att söka efter kontaktuppgifter och för att jämföra vårdgivare på nätet.

Det är mycket viktigt att den information som finns i HSA är korrekt och uppdaterad, för att bibehålla en hög säkerhet inom vården. Vem som helst får därför inte lägga in information i HSA. För att lägga in ny information i databasen krävs det att man är en betrodd part som kan autentisera uppgifterna. Svensk e-identitet är direktanslutna till HSA och har behörighet att lägga in information i katalogen.

Vad är SITHS?

SITHS står för Säker IT Hälsa och Sjukvård och är en av vården godkänd metod för inloggning i nationella vårdsystem. SITHS-kortet används av personer inom vården och fungerar som en e-legitimation. E-legitimationen använder tvåfaktorsautentisering vid inloggning och uppfyller därför kraven för stark autentisering. Med SITHS-kortet går det att logga in i en rad olika nationella vårdtjänster, som till exempel Pascal och Nationell patientöversikt. Kortet kan dessutom användas till flera olika elektroniska inloggningstjänster, som till exempel signering av fakturor, avtal, journalhandlingar och recept. Dessutom kan det användas till andra lösningar som för utskrifter, passerkort och för kryptering av e-postmeddelanden. För att få ut ett SITHS-kort behöver du vara registrerad i HSA, vilket Svensk e-identitet kan hjälpa till med när du beställer kort.

Vad behöver jag göra för att beställa SITHS-kort?

Gå in på Svensk e-identitets e-tjänst för att beställa ett avtal. För att kunna genomföra beställningen behöver du vara firmatecknare för din organisation. Därefter kontrollerar vi på Svensk e-identitet om du har rätt att beställa SITHS-kort eftersom ditt företag eller organisation måste vara registrerad som omsorgsgivare i vårdgivarregistret. Du som beställer kort åt personal måste vara verksamhetschef eller ha en annan, liknande befattning och ha fått uppdraget av organisationens firmatecknare. När vi behandlat och godkänt er beställning av avtal är det bara att beställa det ni behöver i vår självservicetjänst. Vi löser allt bakom kulisserna med tillstånd och att lägga in information i HSA.