Vad är HSA och SITHS?

Nyhetsbild vad är HSA och SITHS

Inom IT-säkerhet och säker åtkomst, inte minst inom vården, florerar många begrepp som inte alltid är så lätta att ha full koll på. Här reder vi ut vad HSA och SITHS egentligen är.

Vad är HSA?

HSA står för Hälso- och Sjukvårdens Adressregister. HSA-katalogen är den databas som samlar information om alla personer och verksamheter inom sjukvården i Sverige. Informationen som finns i HSA används bland annat som behörighetsgrundande information vid inloggning i olika IT-system. Dessutom används informationen av olika e-tjänster för att söka efter kontaktuppgifter och för att jämföra vårdgivare på nätet.

Information och behörigheter

För att bibehålla en hög säkerhet inom vården är det mycket viktigt att den information som finns i HSA är korrekt och uppdaterad. Vem som helst får därför inte lägga in information i HSA. För att lägga in ny information i databasen krävs det att man är en betrodd part som kan autentisera uppgifterna. Svensk e-identitet är direktanslutna till HSA och har behörighet att lägga in information i katalogen.

Vad är SITHS?

SITHS står för Säker IT Hälsa och Sjukvård och är en av vården godkänd metod för inloggning i nationella vårdsystem. SITHS-kortet används av personer inom vården och fungerar som en e-legitimation. E-legitimationen använder tvåfaktorsautentisering vid inloggning och uppfyller därför kraven för stark autentisering. För att få ut ett SITHS-kort behöver du vara registrerad i HSA.

SITHS användningsområden

Med SITHS-kortet går det att logga in i en rad olika nationella vårdtjänster, som till exempel Pascal, Webcert och NPÖ. Kortet kan också användas till flera olika elektroniska inloggningstjänster, exempelvis signering av fakturor, avtal, journalhandlingar och recept. Utöver dessa användningsområden kan kortet nyttjas för andra lösningar såsom för utskrifter, passerkort och för kryptering av e-postmeddelanden.

Behöver jag hjälp med HSA & SITHS?

Att förvalta uppgifter i HSA-katalogen, hantera HSA-id och utfärda SITHS-kort är ett omfattande arbete som kräver behörigheter. Genom att anlita ett ombud frigör ni enkelt och snabbt interna resurser och får hjälp när förändringar sker.

Vi hjälper dig!

Vi är Sveriges främsta och tryggaste direktanslutna ombud för HSA och SITHS. Vi löser allt bakom kulisserna med registreringar i HSA och utfärdande av SITHS-kort.

För att teckna avtal med oss går du som firmatecknare in på
https://avtal.e-identitet.se/HSA_SITHS. Vid färdigbehandlat avtal tillhandahåller ni ett välkomstbrev med matnyttig information kring hur ni på bästa sätt använder tjänsten.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på:

018-481 19 00 (val 1)
ombud@e-identitet.se