Skip to main content

Vad är EPPN?

eduPersonPrincipalName (EPPN) är en attributtyp inom identitets- och åtkomsthanteringssystem. Attributet används för att identifiera en unik användare inom dessa system. Det kallas även för federationsanvändarnamn och kopplar en persons inloggning till en användare i systemen.

Säker åtkomst

EPPN kan användas för autentisering och auktorisering av användare samt för att möjliggöra säker åtkomst till resurser och tjänster.

Federationer

Ett exempel på användning av EPPN är inom federationer som tillåter en användare från en organisation att få tillgång till tjänster och resurser hos en annan organisation utan att behöva skapa ett separat konto. Attributet används för att identifiera användaren och etablera tillit mellan olika system inom federationen.

Lokal praxis

EPPN har vanligtvis en struktur som liknar en e-postadress. Det är viktigt att notera att det är en attributtyp och att själva värdet, det vill säga e-postadressen eller identifikatorn, kan variera beroende på implementering och lokal praxis inom olika organisationer.

Läs om DNP
Läs om Beda