Skip to main content

Är ni redo för nationella betygsdatabasens nya tekniska lösningar?

Ny Beda-plattform

I september 2023 flyttar UHR (Universitets- och högskolerådet) nationella betygsdatabasen till en ny teknisk plattform. Förändringen kommer för de flesta skolor ställa krav på en Skolfederationsansluten IdP och att EPPN finns på plats som användaridentifierare vid inloggning i databasen.

UHR rekommenderar i första hand tjänsteinloggning via FIDUS, i andra hand inloggning via Freja+ och eduID som reservalternativ.

Har ni allt som behövs på plats innan flytten, så som AD-konto, inloggningslösning och koppling mot Skolfederation för att kunna genomföra säker dataöverföring?

Som helhetsleverantör reder vi ut begreppen och svarar på frågor kring hur just ni berörs och påverkas av Bedas ny tekniska plattform och hur vi kan hjälpa er.