Vad är elektronisk signatur egentligen?

Säkert och juridiskt med Addo Sign

Digital signatur, e-signering, elektronisk signatur, digital underskrift – kärt barn har många namn. Men vad är det och kan en digital signatur gjord med Addo Sign bli lika juridiskt giltig som en egenhändigt gjord underskrift med kulspetspenna? Det korta svaret är ja. Vill du veta mer om detaljerna finns allt du behöver veta här.

Spar tid, pengar och miljö - och gör det spårbart

Digital signatur är ett tidsbesparande, geografiskt oberoende och effektivt sätt att hantera både interna och externa signeringsrutiner och dokumenthantering i en verksamhet. En stor fördel är också att det är miljövänligt då papper inte behöver skrivas ut. Andra fördelar är att processen oftast är lättare att spåra i efterhand och på så sätt även säkrare eftersom det är svårare att förfalska en elektronisk signatur som validerats exempelvis med BankID, än en klassisk pennunderskrift.

Vad innebär elektronisk signatur konkret?

Med elektronisk signatur godkänner en person (eller flera) en överenskommelse som finns dokumenterad digitalt i exempelvis en dokumentfil eller i ett system. Processen att godkänna informationen sker i datorn, telefonen eller surfplattan. Autentiseringen kan ske med så kallade attribut som identifierar en person, som en mejladress, telefonnummer eller anställningstid i exempelvis ett AD-konto som verifieras med lösenord. Om informationen är särskilt känslig och därför kräver extra hög säkerhet, används ofta någon form av tvåfaktors- eller multifaktorsautentisering som e-legitimation eller kod via SMS.

 

När blir en elektronisk signatur juridiskt bindande?

En överenskommelse är oftast juridiskt bindande, så även en muntlig

Den senare blir förstås svårare att bevisa om en tvist skulle uppstå. Men hur långt sträcker sig rättsverkan; vad krävs för att en elektronisk underskrift ska likställas med fysisk namnteckning och gälla som bevisvärde vid en eventuell konflikt? Det handlar om att kunna bevisa tre faktorer, där endast det som klassificeras som kvalificerade signaturer (se nedan) egentligen har samma status som en handskriven signatur:

  • Den som har undertecknat har identifierats på ett säkert sätt och har kunnat kontrollera signaturen.
  • Parterna hade för avsikt att förbinda sig till innehållet.
  • Förändringar i den elektroniska signaturen kan upptäckas.

E-signatur gäller nästan alltid i Sverige

Sammanfattningsvis är elektroniska signaturer, med några få undantag, juridiskt bindande med samma bevisvärde som traditionella signaturer. Svensk avtalslag innehåller få formkrav och därför kan oftast elektroniska signaturer användas för att ingå bindande avtal i Sverige.

Med eIDAS gäller de även i hela EU

Genom EU:s förordning ”Electronic Identification and Trust Services Regulation” (eIDAS) är elektroniska signaturer även juridiskt giltiga inom hela EU. eIDAS säger också att offentliga organ med få undantag är skyldiga att ta emot elektroniskt underskrivna handlingar.

Med BankID ännu säkrare

Sammanfattningsvis blir alltså en digital signatur med Addo Sign och e-legitimation som BankID till och med mer giltig än med penna och papper för att du verkligen vet att det är rätt person som har skrivit på. Ett självklart val för alla konfidentiella och känsliga dokument i en verksamhet.

GDPR-säkert

När det kommer till skydd av persondata följer Addo Sign och Svensk e-identitet alla både svenska och europeiska GDPR-regler. 

Krypterad dataöverföring

Alla meddelanden som skickas mellan parterna i Addo Sign är krypterade och skickas via krypterade förbindelser, vilket skyddar den personkänsliga informationen.