Skip to main content

Eksjö

Atollen Omsorg gruppbostaden Vista
Kaserngatan 28
575 35 Eksjö

0381-773966

mikael.darwich@atollenomsorg.se

Aktivering av kort
Kontakta mikael.darwich@atollenomsorg.se, marie.almquist@atollenomsorg.se eller ring 0381-773966 för att boka tid. Kontakta kortaktiveringskontoret när du erhållit ditt SITHS-kort.

Viktig information till kortanvändare
När kortanvändaren har fått sitt kort hemskickat så är det kortanvändarens ansvar att boka tid för aktivering av SITHS-kort.
Kort samt giltig legitimation måste tas med när kortet ska aktiveras.
Kortet måste aktiveras inom 3 månader, om detta inte görs måste nytt kort beställas till ny kostnad.

Kostnad per aktiverat kort
800 kr exkl. moms, faktureras i efterhand till kortanvändarens företag.
Vid följande fall krävs ett nytt bokat besök, vilket innebär att ni faktureras ytterligare 400 kr för ett nytt besök hos kortaktiveringskontoret:
– Det är fel person som kommer för att aktivera SITHS-kortet
– Kortanvändaren saknar eller har en ogiltig legitimationshandling med sig
– Kortanvändaren har inte kortet med sig