Våra kortutlämningskontor Öst

Vi har kortutlämningskontor spridda över hela landet. Under september tillkommer många nya och när utrullningen av de nya kontoren är klar kommer det att finnas ca 80 kontor att välja bland.

Våra kortutlämningskontor Öst

Vi är glada att kunna meddela att nedanstående kortutlämningskontor nu finns till våra kunders förfogande. Dessa kortutlämningskontor är främst till för bemanningsföretag, enmansföretag och nya kunder. Ni som är 2 eller fler kortanvändare i er organisation ska sätta upp eget kortutlämningskontor. Vid frågor kontakta ombud@e-identitet.se.

Beställ kort

Vid beställning till ett av våra kortutlämningskontor ska det framgå i beställningen vilket kortutlämningskontor kortet ska skickas till. Det går inte att i efterhand ändra kortutlämningskontor, lagd beställning gäller.
Exempel: Vi beställer SITHS-kort till förnamn efternamn, personnummer, e-postadress. Kortet ska hämtas på kortutlämningskontor X.

Information till kortanvändare

Det är viktigt att kortanvändaren har med sig sitt kodbrev, som skickas till folkbokföringsadressen, samt giltig legitimation när kortet ska hämtas ut. I annat fall får inte kortet lämnas ut.

Normal leveranstid för korten är ca 2-3 veckor.

Leverans av kort och koder kan skilja någon dag, så avvakta med att besöka kortutlämningskontoret några dagar efter erhållet kodbrev. Detta för att kortutlämningskontoret ska hinna få REK-avin samt hämta ut försändelsen.

Kortet måste hämtas ut inom 3 månader, om detta inte görs måste nytt kort beställas till ny kostnad.

Kostnad

Kostnad per uthämtat kort står under respektive kortutlämningskontor, denna kostnad tillkommer utöver priser enligt avtal och faktureras kunden. Avgiften går oavkortat till kortutlämningskontoret.

Agera kortutlämningskontor

Om ert företag är intresserade av att agera kortutlämningskontor eller av att få mer information kring detta, kontakta oss gärna!

Kontakt

E-post: ombud@e-identitet.se
Telefon: 018-481 19 00