Skip to main content

Kortaktiveringskontor Öst

Våra kortaktiveringskontor är främst till för bemanningsföretag, enmansföretag och nya kunder. Ni som är 2 eller fler kortanvändare i er organisation ska sätta upp eget kortaktiveringskontor. Vid frågor kontakta ombud@e-identitet.se.

Information

Viktig information

Det är viktigt att kortanvändaren har med sig sitt kort, som skickas till folkbokföringsadressen, samt giltig legitimation när kortet ska aktiveras. I annat fall får inte kortet lämnas ut. Ni som beställare ansvarar för att informera kortanvändaren om detta.

Normal leveranstid för korten är ca 2-3 veckor.

Kortet måste aktiveras inom 3 månader, om detta inte görs måste nytt kort beställas till ny kostnad.

Kostnad

Kostnad per uthämtat kort är 800 kr/aktiverat kort, denna kostnad tillkommer utöver priser enligt avtal och faktureras kunden. Avgiften går oavkortat till kortaktiveringkontoret. På vårt huvudkontor i Uppsala är det kostnadsfritt att aktivera kortet.

Kontakt

E-post: ombud@e-identitet.se