Skip to main content

Vad är Active Directory?

Med en smart AD-integration från Svensk e-identitet får ni smidig åtkomst till alla era inloggningstjänster via det egna Active Directory-kontot. Men vad är Active Directory, egentligen?

Vad är Active Directory?

En katalogtjänst från Microsoft

I korta ordalag är Active Directory (AD) en katalogtjänst från Microsoft som kan användas som ett gemensamt konto för all typ av inloggning som verksamheten är i behov av. Active Directory kan och bör appliceras även när extra säker inloggning krävs, såsom vid tvåfaktorsinloggning (2FA).

Active Directory, AD driftat i Azure eller ett WAAD i Azure – oavsett vad vår kund lutar sig mot kan vi hitta en lämplig integration. Svensk e-identitet kan skapa en effektiv lösning för Single Sign On (SSO) samt komplettera inloggningen med GWS (GrandID Windows Service).

Vad är Active Directory? Fortfarande osäker? Kontakta oss så berättar vi mer!