Vad är Active Directory?

Med en smart AD-integration från Svensk e-identitet får ni smidig åtkomst till alla era inloggningstjänster via det egna Active Directory-kontot. Men vad är Active Directory, egentligen?

Vad är Active Directory?

En katalogtjänst från Microsoft

I korta ordalag är Active Directory (AD) en katalogtjänst från Microsoft som kan användas som ett gemensamt konto för all typ av inloggning som verksamheten är i behov av. Active Directory kan och bör appliceras även när extra säker inloggning krävs, såsom vid tvåfaktorsinloggning (2FA).

Active Directory, AD driftat i Azure eller ett WAAD i Azure – oavsett vad vår kund lutar sig mot kan vi hitta en lämplig integration. Svensk e-identitet kan skapa en effektiv lösning för Single Sign On (SSO) samt komplettera inloggningen med GWS (GrandID Windows Service) och vår Kerberos-applikation.

Vad är Active Directory? Fortfarande osäker? Kontakta oss så berättar vi mer!