AD-integration

AD-integration - många smidiga alternativ

Med vår tjänst AD-integration blir det enkelt att använda det egna AD-kontot som grund för alla inloggningstjänster. Vi erbjuder flera olika integrationsmetoder.

Bild på pärmar och datorAD för all inloggning

AD (Active Directory) är en katalogtjänst från Microsoft vilket är ett utmärkt grundkonto att använda för all inloggning. Även i de fall säker inloggning eller tvåfaktorsinloggning eftersträvas är det en fördel låta AD-kontot utgöra en av faktorerna. Svensk e-identitet stödjer flera olika metoder för integration och det spelar ingen roll om kunden har sitt eget AD, AD driftat i Azure eller ett WAAD i Azure. För att kunna skapa en effektiv lösning för Single Sign On (SSO) och/eller säker inloggning är det en förutsättning att vi kan integrera med kundens Active Directory (AD).

GWS och Kerberos bra komplement

GWS (GrandID Windows Service) gör så att alla användare oavsett plats kan logga in med sitt AD-konto för att komma åt tjänster och system.
Läs mer om GWS här.

Redan ADFS på plats?

I de fall ADFS (Active Directory Federation Services) – en mjukvara från Microsoft – redan finns på plats kan den användas vid integrationen istället för GWS. En annan möjlighet är att kunden själv integrerar alla system via sin ADFS. Då kan Svensk e-identitet addera flera metoder för inloggning.

Vi kompletterar gärna den med vår Kerberosapplikation som ger användaren Single Sign On, exempelvis i de fall användaren redan är inloggad på sin dator.
Läs om Kerberos här.