Covid-19 (Corona)

Information om insatser med anledning av nya Coronaviruset

Information om Svensk e-identitets insatser med anledning av Covid-19 (Corona). Sidan uppdateras fortlöpande.

Vad gör Svensk e-identitet med anledning av covid-19?

Svensk e-identitet tar oron för coronasmittan på stort allvar och gör allt det vi som företag kan för att skydda våra kunder, samarbetspartners och medarbetare. Vi följer noga händelseförloppet och följer myndigheternas rekommendationer.

Vi har också vidtagit åtgärder och uppdaterat interna riktlinjer för att så långt som möjligt minimera spridande av smitta. Till exempel:

  • Resor i tjänsten för våra medarbetare minimeras och digitala möten ska användas istället så ofta det är möjligt.
  • Resor i tjänsten till riskområden är inte tillåtna.
  • Interna evenemang och större möten som inte är kritiska skjuts på framtiden, eller ersätts med digitala möten.
  • Medarbetare som återvänt från resa i ett riskområde, eller som haft kontakt med någon som är bekräftat smittad av coronavirus ombeds att arbeta hemifrån de närmaste 14 dagarna oavsett uppvisande av eventuella symptom.
  • Utöver det informeras alla medarbetare om förebyggande av smittspridning och vikten av god handhygien.
  • I de fall våra kunder infört restriktioner som påverkar möjligheten att leverera våra produkter och tjänster ska vi ta hänsyn till dem.

Svensk e-identitet jobbar lösningsorienterat för att säkerställa en trygg och stabil leverans framåt och om du har frågor kring någon pågående leverans från oss så rekommenderar vi att ta direkt kontakt med oss.

Att förhindra spridning av smitta i ett samhälle är en uppgift för alla som lever och verkar i det samhället. Svensk e-identitet har med vår delägare Visma i ryggen rutiner, riktlinjer, planer och redan formerade grupper för att hantera ett eventuellt krisläge, oavsett vad det handlar om.

Denna text uppdateras vid behov.

Vid frågor angående hur Svensk e-identitet hanterar Covid-19, kontakta vd Mikael Westöö, 018-481 19 00, mikael.westoo@e-identitet.se