cyberhot European Cyber Security Month

Vi vässar kunskapen om cybersäkerhet!

Vi på Svensk e-identitet deltar i Vismas initiativ, European Cyber Security Month (ECSM) med målet om att få bättre kunskap och förståelse kring cybersäkerhet.

Genom att utbilda all personal hoppas vi kunna minska risken för säkerhetsintrång där människan faktiskt är den största måltavlan. Under oktober månad varje år skickas ett mejl ut två gånger i veckan till varje anställd som innehåller information för att kunna genomföra en lektion på 3-5 minuter som stärker kunskapen kring cybersäkerhet.

Förra årets två teman berörde första hjälpen – riktlinjer om du råkar ut för en cyberattack samt cybersäkerhet hemma. Läs gärna hela artikeln här.