Skip to main content

Vi reder ut begreppen

Vad är IdP?

IdP är en förkortning och står för identitetsleverantör eller kanske mer känt som engelskans Identity Provider. För att beskriva det på ett enkelt sätt så är det en tjänst som hanterar och lagrar digitala identiteter.

Vad används IdP till?

En IdP används för att generera ett intyg som verifierar användarens identitet när användaren försöker få åtkomst/logga in till en e-tjänst. Det innebär att IdP förmedlar information som bekräftar att användaren faktiskt är den person som personen påstår sig vara genom att utföra en kontroll mot en “katalog” av användaruppgifter, till exempel AD.

Roller och rättigheter

Är det rätt person? Ska personen släppas in?
Olika roller och rättigheter i AD styr vilka som får tillgång.
En Identity Provider talar helt enkelt om vem det är som vill logga in, vad personen har för roll och vilka system personen ska ha tillgång till.

Flexibelt och användarvänligt

IdP är ett krav i vissa federationer – till exempel Skolfederation, och möjliggör att man kan logga in mot olika system. Nyttan är därför stor och gör det enkelt för användarna.

Vilken roll har Svensk e-identitet i det hela?

Vi brukar kalla oss: ”Navet mellan människa och digitalisering.” Vi kan agera federationsnav mellan de tjänster och identitetsutgivare som ni har eller väljer att ha. Vi kan även addera andra inloggningsmetoder med olika säkerhetsklassningar för att uppfylla tjänsteleverantörerna krav på säker inloggning.

Med våra tjänster så får ni en enkel teknisk implementation och vi är med er genom hela processen.

Vi hjälper er!

Har du frågor eller funderingar kring IdP eller något annat, så hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.

Läs mer om:
GWS AD
Azure AD