Skip to main content

Vad är FIDUS?

FIDUS är namnet på en interfederation skapad av Skolverket för att ansluta identitetsfederationer inom det svenska skol- och utbildningssystemet. En interfederation är en sammanslutning av organisationer som har kommit överens om att ömsesidigt lita på varandras elektroniska identiteter. FIDUS ägs av Skolverket och det är Sunet (Vetenskapsrådet) som utvecklar och förvaltar FIDUS.

Denna federation är till för att de användarorganisationer som är medlemmar i olika identitetsfederationer ska kunna få åtkomst till Skolverkets tjänster.

Det finns i skrivande stund två identitetsfederationer som är anslutna till FIDUS, dessa två är Skolfederation och SWAMID (Swedish Academic Identity Federation)


Vi hjälper er!

Har ni frågor eller funderingar kring hur ni får access till FIDUS med Skolfederation eller SWAMID så kontakta oss gärna. Vi har tekniken och resurserna som ni kan behöva.

FIDUS – Skolverket

Läs mer om Beda-plattform