Skip to main content

Underlätta din organisations åtkomsthantering med Azure Active Directory

nyhet Azure AD LinkedIn

Med koppling mot Azure Active Directory (Azure AD) kan din organisation åstadkomma en säker inloggning eller Single Sign On till befintliga verksamhetssystem. Bra va!

Vad är Azure AD kanske du undrar?

Jo, Azure AD är Microsofts molnbaserade tjänst för identitets- och åtkomsthantering. Tjänsten hjälper dig och dina anställda att logga in och få åtkomst till resurser i bland annat Microsoft 365 och era interna nätverk och intranät.

Fördelarna med Azure AD är många, du kan utnyttja ert moln-AD för att logga in i system med höga krav på säkerhet och harmonisera Azure AD med dina övriga autentiseringsmetoder med hjälp av våra smidiga användarmenyer.

Hur går det till?

Azure AD kopplas till era molntjänster och applikationerna via SAML, OpenID Connect eller vårt egna enkla interface GrandID API. På så sätt kan era användare ansluta till sina system via den för många så bekanta Microsoftmiljön.

Vill du också integrera effektivt mot molntjänster med hjälp av Svensk e-identitet? Hör av dig till oss på 018-481 19 00 eller info@e-identitet.se.

Här kan du läsa mer om Azure Active Directory (Azure AD)