Vi kan alla vara stolta!

Mikael Westöö

– Vi, alla medarbetare på Svensk e-identitet, har all anledning att vara stolta! Vi har under denna kris gjort många anpassningar och försökt hjälpa till i samhället på de sätt vi kan, säger vd och medgrundare Mikael Westöö:

Sharewithcare

Under #HackTheCrisis, som DIGG och regeringen med flera anordnade för några veckor sedan, byggde ett gäng på Svensk e-identitet tjänsten ShareWithCare. Huvudidén med webbtjänsten är att hjälpa sjukvården att fokusera på att rädda liv istället för att laga mat. Därför delar tjänsten ut gratis måltider till sjukvårdspersonal. På sharewithcare.se använder vi oss av våra inloggningstjänster för att validera att det är just sjukvårdspersonal som hämtar ut ett presentkort som räcker för en lunch eller kvällsmål. Vill du och ditt företag vara med och sponsra tjänsten och hjälpa till ni också? Hör av dig till oss!

Många möten på distans

Vi var tidigt ute och anpassade verksamheten för att alla medarbetare skulle kunna arbeta på distans för att minska risken för smittspridning. Vi ser nu att våra arbetsrutiner och arbetsredskap fungerar mycket effektivt – även på distans. Vi har även arrangerat ett antal webbinarier för att kunna möta våra kunder och andra som nu kan ha nytta av våra tjänster. Vi har också genomfört många remote-aktiviteter både på och utanför arbetstid för att hålla ihop vår goda gemenskap som av många har varit mycket uppskattade.

Informationssäkerheten ännu högre

Vi har under de senaste sex månaderna även jobbat hårt med att uppdatera hela vårt informationssäkerhetsarbete. Vi har nu ett utökat informationssäkerhetsråd där flera av våra medarbetare är med och förstärker bolagets struktur och högkvalitativa tjänster. Nu i dagarna kommer vi att iscensätta en krissituation där alla våra tjänster går ner under en längre tid för att vara förberedda om det värsta – mot all förmodan – skulle ske. Det förväntas bli en lärorik övning som leder till att vår organisation kan växa än mer i kunskap och rutiner.

Så – även om det ständigt finns saker att förbättra – kan jag stolt konstatera att vår organisation och företag med medarbetare och kunder – trots kristider – bara blir bättre och bättre.

Mikael Westöö, vd, Svensk e-identitet