Skip to main content

SITHS Admin och Mina sidor i preprod/testmiljön stängs 14 juni 2023

Som ett första steg inför övergången till nya SITHS eID Portal kommer SITHS Admin och Mina sidor i preprod det vill säga testmiljön att stängas.
Den nya SITHS eID Portal i QA-miljö som kommer att ersätta nuvarande SITHS Preprod-miljö planeras att öppnas under senare delen av hösten 2023.

Detta innebär:

  • Ineras kunder kommer inte att kunna beställa och hantera testkort, tilläggscertifikat till testkorten och funktionscertifikat för testmiljöer under denna period.
  • Det kommer inte att vara möjligt att spärra ett testcertifikat.
  • Statistik och loggar kommer att vara tillgängliga i läsläge.

Sista dag för beställning av funktionscertifikat för testmiljöer är 14 juni 2023.
Vill ni beställa funktionscertifikat för testmiljön så gör ni det här.

Sista dagen för att beställa testkort var 7 juni.