Skip to main content
Martin Karlsson: Experten bakom Svensk e-identitets informationssäkerhet.

Vår expert på informationssäkerhet

Lär känna Martin Karlsson, vår CISO (chief information security officer), som är experten bakom informationssäkerheten hos Svensk e-identitet.

Martin är den drivande kraften bakom vårt arbete med informationssäkerhet. Han ser till att vi arbetar strategiskt och operativt för att förbättra våra system och processer för att garantera trygg informationshantering för både oss och våra kunder. Vi brinner för att du ska känna dig säker när du använder våra tjänster. Därför har vi en enkel filosofi: allt vi gör, gör vi för att du ska känna dig trygg, och med Martin vid rodret kan du vara säker på att vi alltid strävar efter det absolut bästa.

Tre snabba med Martin:

1. Bästa och enklaste sättet att höja säkerheten?
Utbildning och Multifaktorautentisering (MFA)

När det kommer till informationssäkerhet finns det inga genvägar, men genom att skapa sig en bred kunskap och en effektiv strategi kan man minimera risken för dataintrång och förlust av information. Detta är avgörande för att bygga och upprätthålla ett starkt förtroende hos sina kunder och stärka sin ställning på marknaden. Vi på Svensk e-identitet tar detta på stort allvar och arbetar ständigt för att förbättra våra system och processer för att ge våra kunder den trygghet dem förtjänar, så att de kan lita på oss och känna sig säkra när de använder våra tjänster. Detta är en central del av vår vision och vi är fast beslutna att leverera på det löftet varje dag.

Den enklaste och mest effektiva lösningen för att skydda dina uppgifter är genom MFA. Genom att kräva minst två olika autentiseringsfaktorer, som ett lösenord och en engångskod som skickas till din mobiltelefon, kan man kraftigt minska risken för obehörig åtkomst till känslig information eller system. Även om en angripare skulle få tag på ditt lösenord behöver de fortfarande ha tillgång till den andra autentiseringsfaktorn, som endast du har åtkomst till.

2. Hur lyckas man höja lägstanivån?
Tydliga och lättbegripliga policys.

I de situationer då det används avancerade eller tekniska termer och begrepp, är det viktigt att förklara vad dessa betyder på ett enkelt och förståeligt sätt. Detta är nödvändigt för att säkerställa att kommunikationen når ut till alla intressenter och att de kan ta till sig informationen på ett effektivt sätt. 

För att se till att all information har nått fram till alla involverade är det viktigt att följa upp med mottagarna och verifiera att de har förstått innehållet. Detta är en viktig åtgärd för att minska risken för missförstånd eller förvirring som kan uppstå i framtiden.

3. Globalt fokus 2023?
ChatGPT, AI och API:er

ChatGPT och andra AI-drivna system blir alltmer sofistikerade, och med nya framsteg kommer nya risker. Hackare kan nu använda AI för att automatisera attacker och göra dem mer effektiva. Dessutom kan API:er utsätta systemet för sårbarheter, vilket kan leda till att hackare får åtkomst till känslig data eller startar attacker. För att skydda din organisation är det därför viktigt att du implementerar robusta säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering och autentisering, samt att du alltid håller dig uppdaterad om de senaste hoten och sårbarheterna. Därför är det väsentligt att du tar säkerheten på stort allvar och ser till att du skyddar din verksamhet från potentiella hot med de senaste tekniska lösningarna.


Vi på Svensk e-identitet förstår att säkerhet är en absolut prioritet, vi är därför stolta över att ha en expert som Martin vid vår sida som leder vårt arbete med informationssäkerhet, håller oss uppdaterade och steget före de senaste hoten.

Vill du ta reda på hur du kan skydda din organisation på bästa sätt? Kontakta oss idag och få en kostnadsfri rådgivning där vi med glädje hjälper dig att hitta den optimala metoden och tjänsten som passar just din verksamhet. 

Fler nyheter