Skip to main content

Från ombudsavdelningen

Låt oss presentera
två kollegor

Kim Sjölund, Ansvarig utgivare SITHS
Markus Bispfors, HSA-ansvarig

Två viktiga roller

Ansvarig utgivare och HSA-ansvarig är två obligatoriska roller som krävs för organisationer som är direktanslutna till Ineras SITHS* och HSA**. Ansvarig utgivare ska bland annat säkerställa att organisationen efterlever SITHS tillitsramverk.
Vår ansvariga utgivare är Kim, han började i företaget 2019 och tillträde sin nya roll under 2022. Alla företag som är anslutna till HSA-katalogen måste följa HSA regelverk, HSA-policyn. Det är Markus ansvarsområde att se till att policyn efterlevs. Markus började i företaget 2020 och tillträde sin nya roll under 2022.

Regler, rutiner och revisioner

– Vi ska se till att vi följer de regler och rutiner som finns kring HSA och SITHS, ha koll på vad regelverken innebär och se till så att vi arbetar utefter dessa i allt vi gör. Det ligger även på vårt bord att kommunicera ut eventuella förändringar både internt och externt till våra kunder. Vi ser till att kontinuerliga granskningar och revisioner genomförs.

Fantastiskt teamwork!

– Vi är varandras ställföreträdande vilket känns tryggt då vi kan bistå varandra och täcka upp vid behov. Ombudsgruppen består av åtta personer och där alla har ett fantastiskt teamwork och alla är väldigt hjälpsamma.

– Just nu ser vi fram emot lanseringen av nya SITHS e-id portalen. SITHS nuvarande lösning är inte fullt ut anpassad till dagens moderna webbläsare. Vilket ibland skapar inloggningsproblem för våra kunder. I och med lanseringen så bör inloggningsproblematiken försvinna och det blir mer lätthanterligt, både för oss och våra kunderna.

*SITHS – Säker IT inom Hälso-och Sjukvård
**HSA – Hälso- och Sjukvårdens Adressregister

Läs mer om vår ombudstjänst