Kul att vi växer både för oss och Uppsala

Jörgen_Hellgren_vd_Svensk-e-identitet-650x420

Svensk e-identitet är ett av flera framgångsrika bolag som under åren har vuxit fram i Uppsala. De är i gott sällskap med både Klarna och Skype som också påbörjade sina resor i den företagstäta staden.

I takt med att informationssäkerhet blir en allt viktigare fråga för organisationer och företag, med känsliga uppgifter som ska hanteras digitalt ökar även behovet av enkla inloggningslösningar. Svensk e-identitet rekryterar kontinuerligt för att möta den ökade efterfrågan på informationssäkerhet och har senaste året fördubblat personalstyrkan. Idag finns verksamheten i två kontor i centrala Uppsala, parallellt med de tidigare kontoren i Göteborg och Tunisien.

Jörgen Hellgren är en av grundarna av Svensk e-identitet. När han tidigare arbetade som informationssäkerhetsansvarig på Uppsala kommun upplevde han att de inloggningstjänster som då fanns tillgängliga på marknaden hade stora brister. Dessutom ansåg han att de var onödigt komplicerade att köpa in och implementera. Därför valde han att, tillsammans med entreprenörerna Patrik Sandberg och Mikael Westöö, utveckla egna enklare inloggningstjänster och startade Svensk e-identitet.

–  Vi sålde vår första inloggningstjänst 2010. Då var inte marknaden mogen för den typen av tjänst och företagen ville ofta sköta säkerheten internt. I dag har man insett att det kan vara verksamhetskritiskt att ha det yttersta ansvaret själva, säger Jörgen Hellgren.

Jörgen berättar att verksamheten har vuxit organiskt, men att det även ligger mycket slit och jobb bakom Svensk e-identitets framgång.

– Vår framgångssaga grundar sig i att vi i första hand inte drivs av att tjäna pengar, vi fokuserar istället på att våra kunder ska få en bra upplevelse, säger Jörgen Hellgren. Vi satsar hårt på att vara en bra leverantör med kunder som pratar gott om oss. Nu har vi kommit till en punkt där vi växer väldigt snabbt vilket är väldigt roligt både för oss och för Uppsala förstås.

Eftertraktade tjänster på marknaden

Svensk e-identitet har idag en bred produktportfölj som innehåller lättanvända paketerade inloggningsmetoder. Bolaget erbjuder också ombudstjänster för hantering av vårdgivares behörigheter i HSA-katalogen och anslutning till den nya federationen Sambi som ska öka säkerheten inom receptförskrivning. Allt detta bidrar till att verksamheter inom till exempel vård och skola kan fokusera på sin kärnverksamhet istället för teknisk administration kring autentisering av personal.

– Min största frustration är företag som ännu inte har börjat använda våra tjänster just för att de är så pass prisvärda, enkla och säkra, säger Jörgen.