Skip to main content

Integrationsbroker - Ny tjänst hos Svensk e-identitet

Svensk e-identitet agerar integrationsbroker, på engelska även kallat Message Broker eller Integration Broker. Integrationsbroker fungerar som en mellanhand för att underlätta när verksamheter behöver integrera tjänster och användardata.

Oavsett om ni representerar en tjänst i rollen som Service Provider eller representerar en organisation som vill identifiera användare mot en tjänst som Identity Provider kan vi hjälpa er genom att exempelvis agera som Proxy-IDP eller SAML-broker.
Läs mer om Integrationsbroker.

En skiss på hur Svensk e-identitet agerar mäklare mellan användarorganisation och tjänst

En skiss på hur Svensk e-identitet agerar mäklare mellan användarorganisation och tjänst