HSA- och SITHS ombudstjänst under luppen

revision-650x420

Inera har 11 och 12 november 2019, genomfört en extern revision av Svensk e-identitets HSA och SITHS-hantering. Vid revisionen deltog flera revisorer från Inera, vilka träffade flera personer från Svensk e-identitet samt representanter från två större kunder; Sollentuna kommun och Ambea.

Mikael Malmesjö, Ansvarig Utgivare SITHS på Svensk e-identitet:
– Vi välkomnar Ineras revision så vi får ett kvitto på vad vi gör rätt och vad vi bör jobba på. Vi har fått en del förbättringspunkter, exempelvis vad gäller utbildningsmaterial kring kortutlämning som vi förstås kommer att åtgärda snarast. Samtliga förbättringspunkter är vi medvetna om och de ingår i vårt förändringsarbete som redan påbörjats, vilket känns skönt!

Inera sammanfattar åtgärdspunkterna från sina revisioner i en större rapport som kommer att publiceras på Ineras webbplats.

Fakta om Ineras revision

Syftet med revisionen är att följa upp hur rutiner och arbetsprocesser ser ut kring användandet av HSA och SITHS. Revisionerna är enligt Inera centrala i att bibehålla trovärdigheten hos de båda tjänsterna, samt för att öka tryggheten för dem som är anslutna.

Fler nyheter