Försöken med digitala nationella prov skjuts fram

skolfederation

Skolverket skjuter fram tidplanen för försöksverksamheten att gå från analoga till digitala nationella prov från 2020 till 2021.

Under nästa år planerar Skolverket att göra verksamhetsbesök och tekniska tester vilket innebär försök med inloggning och behörighetsstyrning.

Eftersom skolan och förenkling av dess digitala processer alltid har legat Svensk e-identitet varmt om hjärtat har vi tidigare meddelat att vi erbjuder försöksskolorna enkel paketerad anslutning, vilket förstås gäller även framåt. Just denna lösning kan endast försöksskolorna ta del av, men alla skolor är varmt välkomna att kontakta oss kring andra behov kring anslutning till Skolfederation.se där vi har varit med från start och kan erbjuda väl beprövade, säkra och enkla anslutningsmöjligheter.

Läs mer om digitalisering av nationella prov

Läs mer om Skolfederation