Skip to main content

Tjänsteeid och e-leg på jobbet - vilka alternativ finns?

Tjänsteeid: Postitlappar med inloggningsuppgifter nedskrivet

Hur löser man som arbetsgivare enklast och säkrast elektronisk identifiering för sin personal? Och hur gör man säkrast när den behöver ske på distans och från flera olika enheter, helst utan BankID och lösenord?

Detta är vanliga frågeställningar som många verksamheter, särskilt inom kommuner och regioner, ställs inför. Här kommer några svar som förhoppningsvis kan underlätta diskussionerna internt.

Lösenord och BankID rekommenderas inte

Då osäkra och krångliga användarnamn och lösenord inte är ett hållbart alternativ erbjuder flera privata och offentliga arbetsgivare e-legitimationen BankID som identifieringsmetod även i tjänsten. Som inloggningsmetod för privata ärenden och inköp är väletablerade BankID ett utmärkt alternativ som ofta underlättar för både användare och verksamhet. Dock innebär användning just i tjänsten flera problem, där SKR rekommenderar offentliga verksamheter att erbjuda andra alternativ.

I väntan på ett nationellt eid finns flera goda alternativ

Just nu utreds frågan om ett nationellt tjänste-eid på uppdrag av Regeringen, där resultatet förväntas vid årsskiftet 20/21.

I väntan på det finns flera alternativa lösningar för digitalt informationsutbyte utan att behöva använda vare sig privat BankID eller användarnamn/lösenord i tjänsten.

SITHS – för säker åtkomst inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg hanteras mycket information som behöver skyddas med särskilt stark autentisering. Här erbjuder det kommun- och regionägda bolaget Inera den identifieringstjänsten och godkända e-legitimation SITHS med tillhörande fysiskt SITHS-kort. Läs mer om SITHS

Freja Organisations eid –e-leg både för privatliv och jobb

Säkerhetsföretaget Verisecs Freja eID+ är en säker, komplett, fristående och godkänd e-legitimation utan koppling till banken. Genom att komplettera en användares befintliga Freja eID-legitimation med ett attribut som baseras på användarens roll i organisationen kan den användas även som elektronisk tjänstelegitimation, exempelvis inom skolan, vård- och omsorg eller fackförbund.
Läs mer om Freja Organisations eID.

Säkerhetsnyckel – särskilt bra när fler måste dela enheter

Teknikföretaget Ciptor och en av de marknadsledande inloggningsleverantörerna Svensk e-identitet erbjuder tillsammans ett paket för 2FA-inloggining som kopplas med en smidig app till en säkerhetsnyckel. Lösningen passar särskilt när verksamheter exempelvis inom hemtjänst eller handeln inte kan erbjuda medarbetarna egen mobil eller surfplatta.
Läs mer om säkerhetsnyckel-paketet.

iDappen – som BankID fast med koppling till valfri datakälla utan tickavgifter

Svensk e-identitets flexibla applikation iDappen är ett särskilt gott alternativ som flera kommuner använder i de fall medarbetarna har tillgång till egna enheter. Applikationen som finns i både Appstore och Google Play fungerar som BankID men skillnaden att den kan knytas till valfri identitet och datakälla. Den medför heller inte några tickavgifter.
Läs mer om iDappen.