Hjälp andra vård- och omsorgsgivare

Kortutlämnings-
kontor

På den här sidan har vi samlat information till er som kan tänka er att hjälpa till med utgivning av SITHS-kort till andra vård- och omsorgsgivare.

Kortutlämningskontor

Bakgrund

När SITHS blir en Svensk e-legitimation (SITHS e-id) måste alla kort hämtas på ett kortutlämningskontor. Postnords utlämningsställen är inte godkända av DIGG (Digitaliseringmyndigheten) vilket medför att vi som utfärdare av korten måste ha en egen organisation för det. Våra kunder finns nästan på varenda ort i hela Sverige. Det är därför en stor utmaning för oss att etablera ett sådant utgivningsnät utan att ta hjälp av partners.

Nu söker vi nya vägar genom att ta hjälp av er som redan är kund hos oss. Ni blir en viktig kugge för att hålla igång utgivningen av kort. Ni kan välja mellan att hjälpa till under en kortare period till dess att vår ordinarie partner kliver på sitt uppdrag eller hänga kvar under längre tid.

Vilka kan hjälpa till?

  • Ni som idag har egna kortutlämningskontor där ni hanterar kort för den egna organisationen
  • Ni med mer än två kort som idag använder Telia. Ni bör sätta upp egna kortutlämningskontor och kan då även hjälpa andra att få sina kort. Läs mer här om hur ni lämnar Teliakorten och får egna kortutlämningskontor.

Vem behöver använda kortutlämningskontoren?

  • Nya kunder som tidigare inte haft SITHS-kort måste hämta sitt första kort på ett kortutlämningskontor
  • Ensamföretagare. De får inte ha egna kortutlämningskontor
  • Bemanningsföretagens geografiskt spridda konsulter

Åtagande som kortutlämningskontor

  • Ha minst två utbildade ID-administratörer
  • Hålla ID-administratörer tillgängliga enligt överenskomna tider för respektive kortutlämningskontor. Ni väljer själva hur tillgängliga ni vill vara
  • Agera kortutlämningskontor för korttypen SITHS-e-id till andra vård- och omsorgsgivare
  • Vid uppsägning av avtalet, bibehålla kortutlämningskontor med utlämning av kort under uppsägningstiden (tre månader)
  • Följa regelverket för kortutlämningskontor och ID-administratörer

I praktiken innebär det att en vård- eller omsorgsgivare beställer ett kort via Svensk e-identitets e-tjänst. I e-tjänsten väljs till vilken adress (kortutlämningskontor) kortet ska skickas. Ni hämtar kortet på Postnords utlämningsställe precis som ni gör för era egna kort. Personen som beställt kortet kommer och besöker er för att hämta ut kortet. Besök och eventuellt bokning av tid sker enligt den instruktion ni själva angett för ert kortutlämningskontor.

Antalet kort som ska lämnas ut kan bli allt från noll till några stycken i veckan. Men egentligen kan vi inte säga någonting säkert om antalet eftersom det beror på hur många som öppnar upp sina kortutlämningskontor samt hur många som ska ha kort på en viss plats.

Ersättning

För varje utlämnat kort ges en ersättning om 800 kr + moms. Ingen rapportering behöver göras av er. Vi vet vem som beställt kort och vart de skickas så vi skickar ett fakturaunderlag till er så att ni kan skicka en faktura till oss. Ersättningen innebär samtidigt att Svensk e-identitet fakturerar företaget som beställt kortet 800 kr + moms. Avgiften går alltså oavkortat till er som kortutlämningskontor.

Vad ska vi göra nu?

Kortutlämningskontoren behöver sättas upp NU. Vi vill därför att ni som har ett intresse av att agera kortutlämningskontor för andra, kontaktar oss så snart som möjligt.

Ring oss på 018-481 19 00 eller skicka ett mail till ombud@e-identitet.se om ni är intresserade av mer information kring detta.

Kontakt

E-post: ombud@e-identitet.se
Telefon: 018-481 19 00

Våra kortutlämningskontor

Här finns våra kortutlämningskontor och dessa uppdateras så fort vi får in nya samarbetspartners.