Stockholm, Östermalm

Nurse House AB, Gyllenstiernsgatan 14, Stockholm
Utlämning av kort: kontakta info@nursehouse.se för att boka tid. Leverans av kort och koder kan skilja någon dag. Kontakta kortutlämningskontoret några dagar efter du erhållit ditt kodbrev.
Kostnad per uthämtat kort: 800kr exkl. moms

Viktig info till kortanvändare
Kodbrev samt giltig legitimation måste tas med när kortet ska hämtas ut.