Bankeryd, Apoteket Ekorren

Utlämning av kort
Bokning av uthämtning måste ske minst 48 timmar innan angiven dag. Skicka ett mail till apoteket.ekorren.bankeryd@apoteket.se med vilket datum och tid du ämnar hämta ut kortet. Ange även ditt namn och telefonnummer samt att det är ett SITHS-kort det gäller.
För att underlätta hanteringen för Apoteket, ange kortnumret som du hittar i ditt pin-kodskuvert. Vid bokning godkänner du att Apoteket lagrar informationen som skickas av dig för att kunna behandla utlämningen av ditt SITHS-kort.

Adress
Sjöåkravägen 18, Bankeryd

Öppettider
Tisdag 10-12

Kostnad per uthämtat kort
800kr exkl. moms
Vid följande fall krävs ett nytt bokat besök, vilket innebär att ni faktureras ytterligare 400 kr för ett nytt besök hos kortutlämningskontoret:
– Missat möte som ej avbokats senast 24 timmar innan bokad tid
– Det är fel person som kommer för att hämta ut SITHS-kortet
– Kortanvändaren saknar eller har en ogiltig legitimationshandling med sig
– Kortanvändaren har inte PIN-kodskuvertet med sig

Viktig information till kortanvändare
När kortanvändaren har fått sitt kodbrev hemskickat så är det kortanvändarens ansvar att boka tid för utlämning av SITHS-kort.
Kodbrev samt giltig legitimation måste tas med när kortet ska hämtas ut. SITHS-kortet kommer ej att lämnas ut om kodbrev samt legitimation ej tas med.
Kortet måste hämtas ut inom 3 månader, om detta inte görs måste nytt kort beställas till ny kostnad.