Skip to main content

Instruktion för att lämna uppgifter för HSA och SITHS

Uppgifterna om er organisation som ska lämnas av varje vårdgivare är nödvändiga för att Svensk e-identitet ska kunna uppfylla sitt uppdrag som ombud för HSA och SITHS. När SITHS nu blir en Svensk e-legitimation som är godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) skärps kraven runt SITHS och HSA. Det innebär i sin tur att vi – vid eventuellt underlåtande att lämna uppgifterna – inte längre kommer att kunna tillhandahålla våra ombudstjänster till er i enlighet med de avtal vi har med Inera AB. Det leder i sin tur till att ni inte kommer kunna göra beställningar eller ändringar relaterat till SITHS och HSA.

Efter att vi har fått in korrekta uppgifter om er organisation kommer vi att vid flera tillfällen vara i kontakt med er för att fortsätta kvalitetssäkra vårt gemensamma arbete med HSA och SITHS-korten.

Underskrift

Underskrift sker av firmatecknare alternativt av en person som har fått delegation från firmatecknare och därmed är behörig undertecknare. Uppgifterna kommer att kontrolleras mot Bolagsverket. Stämmer inte uppgifterna kommer ni att behöva fylla i formuläret på nytt.

Om ni inte kan skriva under med BankID

Skriv ut sidan där ni förhandsgranskar uppgifterna och skriv under den. Uppge ort, datum, underskrift samt namnförtydligande. Sänd underskrivet dokument med post till:

Svensk e-identitet AB
Vaksalagatan 6
753 20 Uppsala

Uppgifter som ska lämnas för mindre företag

 • Organisationsnamn
 • Organisationsnummer
 • Firmatecknare (en eller flera kan anges)
 • Organisationsadministratör
 • Verksamhetschef
 • Behörig beställare (en eller flera kan anges)

För alla roller ska Förnamn, Efternamn, Personnummer, e-postadress samt telefonnummer lämnas. Alla fält är obligatoriska förutom telefonnumret som bara är obligatoriskt för firmatecknaren.

Uppgifter som ska lämnas för större företag

För moderbolaget:

 • Organisationsnamn
 • Organisationsnummer
 • Organisationsadministratör
 • Firmatecknare (en eller flera kan anges)

För vårdenheter/enheter:

 • Namn på vårdenhet/enhet
 • Organisationsnummer vårdenhet/enhet
 • Verksamhetschef
 • Behörig beställare (en eller flera kan anges)

För alla roller ska Förnamn, Efternamn, Personnummer, e-postadress samt telefonnummer lämnas. Alla fält är obligatoriska förutom telefonnumret som bara är obligatoriskt för firmatecknaren.

Firmatecknare

Här följer Bolagsverkets rollbeskrivningar för firmatecknare.

Firmatecknaren är den som ger delegation till övriga roller och har samtidigt själv fullständiga rättigheter att beställa tjänster i enlighet med avtalet.

Organisationsadministratör

Organisationsadministratören är den som får delegation från firmatecknaren/firmatecknarna att företräda hela organisationen avseende tillämpning av det avtal som finns mellan er organisation och Svensk e-identitet. Det innebär bland annat att det är den personen som har rätt att ändra vilka personer som innehar rollerna verksamhetschef och behörig beställare. Finns det flera vårdenheter i er organisation så är det organisationsadministratören vi kommer att ha kontakt med när det gäller frågor som gäller flera enheter. Rollen företräder er i allt som inte enligt lagen måste hanteras av firmatecknare.

Verksamhetschef

Se Socialstyrelsens definition av verksamhetschef 

Verksamhetschefen kan utföra beställningar av tjänster kopplat till era medarbetare såsom beställning av kort, PUK-koder och avregistrering av personer i HSA. Om er organisation har flera vårdenheter gäller behörigheten endast för de vårdenheter där verksamhetschefen fått delegation från organisationsadministratör eller firmatecknare.

Behörig beställare

Behörig beställare får sin delegation från firmatecknare eller organisationsadministratör. I rollen ingår rätt att gentemot Svensk e-identitet AB beställa, ändra och ta bort personer i HSA samt beställa, ändra och ta bort tjänster kopplat till personer, exempelvis upplägg av medarbetaruppdrag, beställning/avbeställning av SITHS-kort samt övriga tjänster som ingår i avtalet. Behörig beställare får bara agera i de enheter där delegation getts.

Kontakt

Ta kontakt med oss genom att skicka e-post till ombud@e-identitet.se eller ringa 018-481 19 00.

Funktionscertifikat

Kontakta Svensk e-identitet

Kontakta oss för ytterligare information och beställning på 018-481 19 00. 

Är du tandläkare och behöver ett funktionscertifikat för kommunikation med Försäkringskassan, läs mer här.