Aktuell driftstatus

2023-02-02: Vi har just problem med vår tjänst E-medborgarkonto och vi jobbar på att lösa problemet.

Tidigare driftstörningar

2023-02-22: Från 13.05 till 15.38 hade vi störningar på vår tjänst Netid access.
2022-05-04: Från 06:50 till 10:30 hade vi störningar i våra inloggningstjänster.
2022-03-31: Från 06:47 till 08:01 fick användare felmeddelande att inloggningen misslyckades vid inloggning med SITHS-kort.
2022-02-09: Från 07:25 till 08:14 har vi haft störningar i vår SAML-miljö samt problem med BankID till 10:10.
2022-01-11: Under förmiddag har vi haft driftstörnigar i systemet Zero adminstration som påverkar bl.a. säkerhetsnycklar och 2FA-dosor.

Planerade underhåll

 • Vi har inga planerade underhåll.

Tidigare underhåll

 • 2023-03-22: från kl. 20.00 till 23.00 genomförde vi ett underhållarbete för alla våra tjänster.
 • 2023-03-19: från kl. 05.00 till 12.30 ett underhållarbete genomfördes för det finnska bankid, den delen av tjänsten blev otillgänglig under servicefönstret.
 • 2023-03-08: mellan kl. 10.30 till 11.30 Uppdatering av SAML2, ingen nertid.
 • 2023-03-08: mellan kl. 20.00 till 22.00 Infrastruktur gällande alla tjänster, kan förekomma kortare avbrott.
 • 2023-03-09: mellan kl. 10.30 till 11.30 Swamid, 5-10 min beräknad nertid.
 • 2023-02-22: mellan kl. 12.00 till 15.00 utförde vi underhållsarbete på tjänsten NetID Access.
 • 2023-02-16: mellan kl. 13.30 till 14.30 utförde vi underhållsarbete för Feide, eIDAS, Skolfederation, Swamid och Sambi.
 • 2023-02-12: mellan kl. 04.00 till 05.00 utförde vi div. underhållsarbete.
 • 2022-12-15: mellan kl. 18.00 till 20.00 utförde vi underhållsarbete av våra tjänster.
 • 2022-12-13: mellan kl. 18.00 till 20.00 utförde vi underhållsarbete av våra tjänster.
 • 2022-11-21: mellan kl. 17.45 till 19.00 utförde vi ytterligare åtgärder i vår NetID Access-miljö.

NetID access:

Här kan du ladda ner instruktionerna för återställning av NetID access.

Detaljerad rapport om driftstatus i våra system

Aktuell status i samtliga våra system som styr våra tjänster finns under länkarna nedan.

Aktuell systemstatus  |  BankID driftstatus  |  Inera driftstatus  |  SPAR driftstatus