Driftstatus

Aktuell driftstatus

Just nu har vi inga kända störningar.

Den 13 juni installerade Inera sitt omsignerat SITHS CA CrossBorder certifikat – tillit till det omsignerat certifikatet måste göras senaste 2019-09-15. Utfärdarcertifikatet har publiceras på https://www.inera.se/siths/repository

 

Detaljerad rapport om driftstatus i våra system

För den detaljintresserade och kunniga finns aktuell status i samtliga våra system som styr våra tjänster under länken nedan.

Aktuell systemstatus