Skip to main content

Vad är eIDAS?

Har du hört talas om eIDAS? Men vad är eIDAS egentligen? Vi på Svensk e-identitet vet vad det är och hur det ska efterföljas.

Vad är eIDAS?

Inloggning för europeiska medborgare

2018 infördes ett lagkrav som gör gällande att offentlig sektor måste kunna erbjuda europeiska användare inloggning med deras respektive nationella identiteter. Förfogar man alltså över en e-tjänst med e-legitimation har alltså en skyldighet att erbjuda utländska medborgare samma form av inloggningslösning.

Med inloggningstjänsten eIDAS från Svensk e-identitet kan alla offentliga verksamheter och deras systemleverantörer försäkra sig om att de till punkt och pricka följer lagens ramar. eIDAS har en tekniskt komplex infrastruktur men tillsammans med vårt GrandID API blir implementationen enklare att genomföra.

Vad är eIDAS? Fortfarande osäker? Kontakta oss med era frågor!