SITHS för Tactivo

Logga in mobilt med Tactivoskal

Med SITHS för Tactivo kan vård- och omsorgspersonal logga in mobilt till det nationella e-hälsosystemet Pascal och andra applikationer via iPads och smartphones såsom iPhone med befintliga SITHS-kort och en kortläsare (Tactivoskal). SITHS för Tactivo är en paketering av Svensk e-identitets inloggningstjänster, smartkortläsaren Tactivo och appen Net iD från Pointsharp. Det innebär att apputvecklare, systemleverantörer och vårdgivare kan mötas i en enkel och säker inloggningslösning för mobilitet inom vård och omsorg. Allt enligt Datainspektionens och patientdatalagens krav på säker inloggning.

Gör så här – Systemleverantör

  1. Kontakta oss för mer information och beställning
  2. Anslut till SITHS för Tactivo via SAML eller GrandID API

Gör så här – Vårdgivare

  1. Beställ SITHS  för Tactivo Licenser
  2. Beställ kortläsare (Tactivoskal)
  3. Ladda ner NetiD Access för Tactivo till din mobila enhet
  4. Välj att logga in med SITHS  för Tactivo i appar och system.