Viktig information gällande ditt avtal med
Svensk e-identitet

Avtalsändring och ny prismodell

Från och med 31 januari 2023 justeras er månadsavgift och era avtalsvillkor. Vi går över till en uppdaterad prismodell som innebär enbart prenumerationskostnad. Detta kommer innebära ett förändrat pris på både befintliga tjänster och kommande tilläggsbeställningar.

Ni som befintlig kund kommer att få ett rabatterat pris på era befintliga tjänster och kommande beställningar fram till 31 december 2024.

Vilket blir vårt nya pris?

Vi kommer att kontakta dig angående ditt nya pris och dina nya avtalsvillkor som du kommer att få godkänna innan 31 december 2022.

Vad innebär era nya avtalsvillkor?

De nya villkoren innebär bland annat:

 • Tydligare och enklare avtal.
 • Ni slipper investeringar i form av startavgifter vilket ger större förutsägbarhet kring kostnader.
 • Som befintlig kund hos oss får du rabatt vid nybeställningar de kommande två åren.

Nu ännu enklare och säkrare:

 • Driftmiljö
 • Leverans och support
 • Helhetsleverantör
 • Marknadsledande tjänster
 • Erfarenhet och hög kompetens
 • Omvärldsbevakning av regler och krav för löpande säkerhetsanpassningar
 • Tillgänglighet
 • Mer frekventa uppgraderingar
 • Hög upptid
 • Incidenthantering

När behöver vi senast acceptera avtalsändringen

Senast 31 december 2022 behöver ni acceptera avtalsändringen.

Vart vänder jag mig med frågor?

Kontakta oss på Svensk e-identitet om du har frågor eller funderingar kring detta. Är du osäker på vart du ska vända dig är du välkommen att kontakta oss på info@e-identitet.se eller ringa på telefonnummer 018-481 19 00, så hjälper vi dig vidare.

Vad är nästa steg?

Vi kommer att informera samtliga kunder med detaljer kring pris och avtalsvillkor som ni kommer att få godkänna. Utöver det behöver du som kund inte göra någonting, era tjänster kommer att löpa på som vanligt.

Vad händer om vi inte accepterar avtalsändringen innan 31 december?

Kunder som inte accepterar de nya avtalsvillkoren har rätt att frånträda avtalet per den 31 januari 2023. Detta behöver meddelas skriftligen till .