Skip to main content

Verifiera identitet med
e-legitimation

Både inom offentliga och privata verksamheter är det avgörande att säkert kunna verifiera identiteten hos användaren. Med hjälp av e-legitimation kan myndigheter, företag och arbetsgivare verifiera identiteter som loggar in i organisationens nätplattform.

Svensk e-identitet förmedlar samtliga e-legitimationer som är godkända av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG): BankID (även Mobilt BankID), Freja eID+, AB Svenska Pass och Telia E-legitimation.

Verifiera identitet

E-legitimation för företag:

  • BankID / Mobilt BankID 
  • Freja eID 
  • Freja Organisations eID
  • SITHS för Tactivo 
  • Net iD
  • Personvalidering 
  • Svenska Pass
  • SITHS
  • Telia e-legitimation