Skolfederation

Skolfederation för kommuner och systemleverantörer

Med Svensk e-identitets smidiga tjänst Skolfederation blir anslutningen för både kommuner och systemleverantörer enkel.

Skolfederation.se är ett initiativ för att bidra till utvecklingen av den svenska utbildningssektorns användning av digitala tjänster och läromedel. I praktiken tillhandahåller Skolfederation.se en standardiserad modell för inloggning som alla parter kan använda sig av.

Bakom initiativet står IIS (Internetstiftelsen i Sverige), SIS och SUNET. För anslutning krävs ett medlemskap i Skolfederation.se och en teknisk anslutning. Läs mer på Skolfederation.se

Anpassad lösning för digitala nationella prov

Särskilt för de skolor som valts ut för försöksverksamhet för digitala nationella prov har vi tagit fram ett paket för smidig anslutning.

Läs om den paketerade lösningen här

Svensk e-identitet med från början

Svensk e-identitet har deltagit i arbetet med skolfederation.se från start och kan erbjuda lösningar för mycket enkel anslutning för systemleverantörer, innehållsleverantörer och skolor.

Enkelt med GWS

Det enda ni som kommun behöver göra är att installera en GWS från Svensk e-identitet. Genom den skapas anslutningen till Skolfederation.

GWS är en enkel installationsfil som installeras på vilken domänansluten server som helst. Förenklat kan man säga att GWS:en översätter AD-inloggningen till en SAML-biljett.

Läs mer om GWS här

Vad kostar en anslutning?

Kommunen betalar en start- och månadsavgift. I det ingår:

  • Fritt antal användare.
  • Anslutning till ett/flera skolsystem eller innehållsleverantörer som är anslutna till skolfederation.
  • Publicering och avläsning av federationens metadata.
  • Fritt antal GWS-klienter i det fall det finns flera AD:n.
  • Inloggning med AD-konto via federationen.
  • Drift, support och funktionsgaranti för hela tjänsten.

För systemleverantörer

Alla skolor som är anslutna till Skolfederation är era presumtiva kunder. När ni ansluter ert system till Skolfederation tillgängliggörs ert system för alla användare på ett enkelt sätt. Anslutningen till Skolfederation är tekniskt komplex.

Med vårt GrandID API blir implementationen enkel. Kontakta oss gärna för mer information!

Läs mer om GrandID API